Tin nổi bật
Trang chủ » DIỄN ĐÀN ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

DIỄN ĐÀN ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 22

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày 11-08-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông lần thứ 22 – chia sẻ Văn Thơ Kệ xuất phát từ tánh Phật thanh tịnh của chính người trình bày. Người trình ...

Xem tiếp

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần 21

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày 28-07-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông lần thứ 21 – chia sẻ Văn Thơ Kệ xuất phát từ tánh Phật thanh tịnh của chính người trình bày. Người trình ...

Xem tiếp

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 20

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày 14-07-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông lần thứ 20 – chia sẻ Văn Thơ Kệ xuất phát từ tánh Phật thanh tịnh của chính người trình bày. Người trình ...

Xem tiếp

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 19

Thưa quý độc giả, Ngày 30-06-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông lần thứ 19 – chia sẻ Văn Thơ Kệ của chính người trình bày. Người trình bày lần này là Phật gia Vũ Thị Bắc – cư ngụ tỉnh ...

Xem tiếp

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 18

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày 16-06-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông lần thứ 18 – chia sẻ Văn Thơ Kệ xuất phát từ tánh Phật thanh tịnh của chính người trình bày. ...

Xem tiếp

ĐƠN GỬI HÒA THƯỢNG THÍCH PHỔ TUỆ XÁC NHẬN CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU KHÔNG CÒN TRONG GIÁO HỘI

Kính thưa quý độc giả và Phật tử gần xa, Ngày 14-5-2019 vừa qua, Ban quản trị Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có gửi đơn xin Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ – Pháp chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, xác nhận chùa Thiền tông Tân Diệu không còn là thành viên của Giáo Hội Phật ...

Xem tiếp

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 17

Thưa quý độc giả, Ngày 02-06-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông lần thứ 17 – chia sẻ Văn Thơ Kệ xuất phát từ tánh Phật thanh tịnh của chính người trình bày. Người trình bày lần này ...

Xem tiếp

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 16

Thưa quý độc giả, Ngày 21-04-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông lần thứ 16 – chia sẻ Văn Thơ Kệ xuất phát từ tánh Phật thanh tịnh của chính người trình bày. Người trình bày lần này ...

Xem tiếp

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần 15

Thưa quý độc giả, Ngày 07-04-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông lần thứ 15 – chia sẻ Văn Thơ Kệ xuất phát từ tánh Phật thanh tịnh của chính người trình bày. Người trình bày lần này ...

Xem tiếp

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần 14

Thưa quý độc giả, Ngày 31-03-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông lần thứ 14 – chia sẻ Văn Thơ Kệ của chính người trình bày. Người trình bày lần này là Diễn giả Đỗ Thị Thanh Bình – Nguyên ...

Xem tiếp