Tin nổi bật
Trang chủ » Lời cám ơn – Phản bác của độc giả

Lời cám ơn – Phản bác của độc giả

Hạt cát trong biển cả luân hồi …

Thưa quí độc giả và Phật tử, Vừa qua, Ban quản trị Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có nhận được lá thư chúc Tết gửi về chùa của Phật gia Trần Nam Khánh, cư ngự tại Hà Nội. Chúng tôi xin chia sẻ cùng quí độc giả và Phật tử như sau: Kính gửi Soạn giả Nguyễn Nhân ...

Xem tiếp

LỜI CHÚC TẾT ĐẦU NĂM!!!

Thưa quý độc giả và Phật tử! Hôm nay, ngày 15 tháng 2 năm 2018, Ban Quản Trị Tổ đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu có nhận được lá thư của một Phật tử Thiền Tông gửi đến Ban Quản Trị Chùa, xin chia sẻ cùng quý độc giả: “Kính gửi Bác Nhân cùng Ban Quản Trị Chùa Thiền Tông ...

Xem tiếp

Lời Sám Hối chưa quá đỗi muộn màng …

Thưa quí độc giả và Phật tử! Vừa qua, Ban quản trị Tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu có nhận được lá thư của Phật tử Trần Thị T, sinh ngày 17-11-1980, cư ngụ tại xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Phật tử có gửi lời Sám hối và chia sẻ lại về sự ngạo mạn trong quá ...

Xem tiếp

Nay con đã biết, như thế mê lầm!

Thưa quí độc giả và Phật tử, Vừa qua, Ban quản trị Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có nhận được lá thư của Phật tử Ngô Quý Bình. Cư ngụ Hà Nội. Phật tử mong muốn chia sẻ sự giác ngộ của mình cho nhiều người cùng biết. Xin chia sẻ cùng quí độc giả và Phật tử. ...

Xem tiếp

Giải thoát – con đã từng nghĩ không đơn giản đến thế

   Thưa quý vị độc giả và Phật tử,    Vừa qua, Ban quản trị Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có nhận được lá thư của Phật tử Bùi Thị Thu Thủy, cư ngụ tại Hà Nội, mong muốn chia sẻ cho nhiều người cùng biết sự cảm nhận của mình về pháp môn Thiền tông. Xin chia ...

Xem tiếp

Tạo nhiều Phước cũng chỉ quanh quẩn trong nhà lửa Tam Giới!

Thưa quý độc giả và Phật tử, Vừa qua, Ban quản trị Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có nhận được lá thư của Phật tử Trần Thanh Tịnh, cư ngụ tại Nghệ An. Phật tử mong muốn chia sẻ cùng quý độc giả và Phật tử. Chúng tôi xin trích nguyên văn lá thư như sau: TẠO NHIỀU ...

Xem tiếp

HUYỀN KÝ à? Phải vậy chứ!

      Thưa quý độc giả và Phật tử,       Vừa qua, Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu có nhận được lá thư của Phật tử Nguyễn Thị Ánh, cư ngụ Hà Nội, xin được chia sẻ cùng quý độc giả và Phật tử:       Kính gửi:       – Ban Quản Trị cùng Ban Tổ chức chùa Thiền tông Tân Diệu       Con tên ...

Xem tiếp

Đọc tụng rát cổ, rách môi. Tréo giò ngồi niệm cho lòi tâm ra …

Thưa quý độc giả và Phật tử, Vừa qua, Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu có nhận được lá thư của Phật tử Hà Chí Hiếu, cư ngụ Vĩnh Long, xin được chia sẻ cùng quý độc giả và Phật tử: Kính gửi:       – Viện Chủ Chùa Thiền Tông Tân Diệu      – Ban Quản trị Chùa Tân ...

Xem tiếp

Đảo lộn bừng tỉnh cơn mê. Giờ đây con Thấy sáng trong thế này …

Thưa quý độc giả và Phật tử, Vừa qua, Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu có nhận được lá thư của Phật tử Lê Thị Hải Hiền, cư ngụ Hà Nội, xin được chia sẻ cùng quý độc giả và Phật tử:           Kính gửi:                       Ban quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu              ...

Xem tiếp