Tin nổi bật
Trang chủ » Thông báo » Hồ sơ Xin cấp Yếu chỉ, Bí mật Thiền tông

Hồ sơ Xin cấp Yếu chỉ, Bí mật Thiền tông

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA TÂN DIỆU
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

273, ẤP CHÁNH HỘI, XÃ TÂN MỸ, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

THÔNG BÁO

V/v Hồ sơ Xin cấp Yếu chỉ, Bí mật Thiền tông

—000—

Ban quản trị Tổ đình Chùa Thiền tông Tân Diệu xin thông báo về việc hồ sơ Xin cấp Yếu chỉ, Bí mật Thiền tông như sau:

* Đối với Hồ sơ Xin cấp “Yếu chỉ Thiền tông”: người xin cấp “Yếu chỉ Thiền tông” bắt buộc phải điền đầy đủ các thông tin sau theo mẫu trong mục 6, gồm:

1. Họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, nơi sinh (tỉnh, TP) (Tuổi: phải trên 18 tuổi).

2. Địa chỉ cư ngụ, địa chỉ nhận giấy “Yếu chỉ Thiền tông”

3. Số điện thoại liên lạc của mình. Họ tên người giới thiệu Yếu chỉ cho mình

4. Ngày, tháng, năm gửi hồ sơ xin cấp “Yếu chỉ Thiền tông”

5. Một tấm hình (hoặc file hình) chụp hình thẻ 4×6 chuẩn (Lưu ý: Ban kiểm thiền sẽ không giải quyết việc cấp YCTT trong trường hợp hình không đạt chuẩn).

6. Mẫu đơn xin cấp Yếu chỉ Thiền tông: vui lòng bấm vào đây để tải về.

7. Vui lòng tham khảo mẫu hình chụp chuẩn và không chuẩn:

1.Hình đạt chuẩn

2.Hình không đạt

3.Hình không đạt tiếp theo:

* Đối với Hồ sơ Xin cấp “Bí mật Thiền tông”: người xin cấp “Bí mật Thiền tông” bắt buộc phải được cấp YCTT trước đó và điền đầy đủ các thông tin sau theo mẫu trong mục 8, gồm:

1. Họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, nơi sinh (tỉnh, TP)

2. Địa chỉ cư ngụ, số thứ tự được cấp “Yếu chỉ Thiền tông” trước đó

3. Số điện thoại liên lạc của mình. Họ tên người giới thiệu cho mình

4. Ngày, tháng, năm gửi hồ sơ xin cấp  “Bí mật Thiền tông”

5. Bài kệ ít nhất 12 câu nói lên sự đạt “Bí mật Thiền tông” của mình

6. Bài kiến giải nói lên sự ngộ Thiền của mình: trước kia tu hành pháp nào? Thành tựu ra sao? Nguyên do nào gặp Thiền tông. Tu tập Thiền tông cảm nhận thế nào? V.v…

7. Trả lời 26 câu hỏi trên trang thientong.com, mục Thông Báo hoặc BẤM VÀO ĐÂY.

8. Mẫu đơn xin cấp Bí mật Thiền tông: vui lòng bấm vào đây để tải về.

Xin lưu ý: Toàn bộ hồ lưu trong 1 file Word văn bản duy nhất để Ban kiểm Thiền dễ quản lý hồ sơ vậy. Nếu không, Ban kiểm thiền sẽ không chịu trách nhiệm về việc thất lạc hồ sơ.

Tất cả các thông tin trên, vui lòng điền đầy đủ rồi gửi hồ sơ về email: thientong2013@gmail.com hoặc gửi trực tiếp cho người giới thiệu mình.

 

BAN QUẢN TRỊ TỔ ĐÌNH CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.