Tin nổi bật

04. Bác sĩ Bùi Văn Hậu: Cái ‘giáo’ của họ bén nhọn lắm!

Kính thưa Bác Nhân,
 
Môn Thiền Tông từ lâu đã được chính Phật Thích Ca “cấm”, không cho lưu truyền phổ biến rộng rãi từ hơn 2.550 năm rồi.
Ngài đã “cấm” vì Ngài biết rằng chúng sanh không đủ trí để đón nhận nguyên pháp này. Mà đã không đủ trí để hiểu thì khi nghe người ta tạo nghiệp. Đó là trí nghiệp. Đã có nhiều Vị giác ngộ luôn nói về Phật Tánh để chúng sanh hiểu , nhưng không mấy ai tiếp thu nổi.
Ngay cả những môn pháp đã thông dụng như Niệm Phật mà bao nhiêu người còn chưa hiểu rằng mình phải niệm vị Phật trong tâm, chứ không phải là niệm “Phật Tượng”. Chính vì thế việc Bác phổ biến thiền tông rộng rãi sẽ bị phản đối và cần thời gian cũng như sự giúp đỡ của các Vị đã giác ngộ cao thâm. Con thấy có một vị Thầy tên là Thích Trung Đạo. https://www.youtube.com/watch?v=eF3aThZxweg .
Vị này từ bên công giáo sang và đã hiểu sâu sắc về Phật Đạo. Ngài dám nói thật và làm thật, nên con đề nghị Bác hãy chọn những vị như vậy làm cố vấn trong việc truyền bá Phật Tông. Với mắt thế gian ta thấy Bồ Đề Đạt Ma không tu mà chứng.
Nhưng có ai biết Ngài đã tu từ muôn kiếp nào rồi, tới kiếp cuối Ngài đã vĩnh viễn thành Phật. Những người được rơi vào “Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh = Niết Bàn” đâu phải tự nhiên mà được.Họ chắc chắn đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi. Vì thế “tu” là một điều thiết yếu đó Bác. Con người cần nhiều phương tiện để đến đích. Khi đã tu nhiều bước rồi, gặp được Thiền Tông thì “ngộ và được giải thoát” liền . Điều này là lẽ dĩ nhiên đó Bác. Con đã đọc sách của Bác và đã hiểu nhiều hơn về Phật đạo cho dù con không phải là “Phật tử” theo nghĩa của phật giáo. Con đang sống ở Đức và là nột bác sĩ ngành tâm lý trị liệu nên con hiểu được lòng người với cái tham ,sân si, mạn ,nghi ,ác kiến của họ. Bác cần phải khóe léo khi gặp đối nghịch từ các vị chức sắc của phật giáo. Cái “giáo” của họ bén nhọn lắm. Bác cũng không nên vội chiều theo ý của họ ngay, để rồi phải kiện cáo sau này. Bác chỉ nên nói rằng Pháp môn này mật truyền bấy lâu nay nên cần thời gian để mọi người hiểu.
Vì Phật Đạo ta phải giao hòa.
Vì Thiền Tông ta không chùn bước.
Xin chân thành gởi đến Bác chân tình của một “Phật tử” chưa “quy y”.
Chân trọng kính chào Bác.
Bác Sĩ Bùi Văn Hậu.