Tin nổi bật

09. Hùng GM: Sao bác lại đập chữ Thiền tông vội thế?

Xin chào bác Nhân,
Sao bác lại đập chữ Thiền tông vội thế?
Giáo hội Long An bị bọn tà ác nó khống chế. Mình phải có đơn lên Trung ương đã. Nếu có lớn chuyện sẽ rất nhiều người biết và họ sẽ tìm hiểu và được ngộ thiền. Hiện nay xã hội đa số chưa biết có pháp thiền tông chân thật.
Hùng GM (hunggmster@gmail.com).