Tin nổi bật

1.Bài kệ ngộ Thiền của bác sĩ Trịnh Đình Quân, Úc

Bác sĩ Trịnh Đình Quân, sanh năm 1940, tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cư ngụ tại Tp. Exmouth, nước Australia. Khi ngộ thiền, bác sỹ có viết bài thơ như sau:

    Xứ tôi ai cũng nguyện cầu
Ngày, đêm, sáng, tối, lúc cầu lúc xin
    Nhiều năm lao khổ nhọc mình
Không dám bỏ sót sợ mình vạ lây.

    Không ai dám hỏi lại Thầy
Nghe Thầy dạy bảo, lạy hoài không thôi!
    Rảnh rỗi về nước nghỉ ngơi
Nghe bạn thân thiết đọc chơi sách thiền.

    Tự nhiên tôi nhận ra liền
Nếu biết nhân quả không phiền bản thân
    Dù cho lạy lục xa gần
Ngàn đời, muôn kiếp không cần chi ai.

    Hôm nay tôi hết nguyện cầu
Mà tâm phát sáng, ánh mầu trong tâm
    Truyền đi cho bạn xa gần
Cứ sống thanh tịnh là đây cội nguồn.