Tin nổi bật

11. Đức vua Trần Nhân Tông dạy con tín ngưỡng, công thức Giải thoát và sự thật trái đất

MỤC LỤC

01. Lời giới thiệu
02. Giới thiệu buổi lễ truyền ngôi vua
03. Thái Tử Trần Anh Tông hỏi câu 1-2
04. Thái Tử Trần Anh Tông hỏi câu 3-8
05. Thái Tử Trần Anh Tông hỏi câu 9-10
06. Thái Tử Trần Anh Tông hỏi câu 11-23
07. Thái Tử Trần Anh Tông hỏi câu 24-44
08. Thái Tử Trần Anh Tông hỏi câu 45-81
09. Cụ Lê Trọng Chính, 75 tuổi, ở nội thành Thăng Long, hỏi
10. Cụ Võ Quốc Trọng, 69 tuổi, ở Gia Lâm, Thăng Long, hỏi
11. Cụ Lê Khánh Truyền, 68 tuổi, ở Ninh Bình, hỏi
12. Cụ Lý Trung Kiên, 78 tuổi, ở Quốc Oai, hỏi
13. Cụ Đinh Thành Phát, 76 tuổi, ở Phú Thọ, hỏi
14. Cụ Lương Thành Đạt, 78 tuổi, ở Thái Bình, hỏi
15. Cụ Lý Chánh Trung, 69 tuổi, ở Nam Định, hỏi
16. Cụ Nguyễn Chí Dân, 75 tuổi, ở Hải Dương, hỏi
17. Cụ Trương Thế Hoành, 80 tuổi, ở Ninh Bình, hỏi
18. Cụ Lê Quốc Trang, 72 tuổi, ở Hưng Yên, hỏi
19. Cụ Trịnh Đình Khang, 74 tuổi, ở Hà Đông, hỏi
20. Cụ bà Trương Thị Hoa, 68 tuổi, ở nội thành Thăng Long, hỏi
21. Cụ ông Trịnh An Huy, 71 tuổi, ở Hà Tây, hỏi
22. Cụ ông Triệu Quốc Ánh, 69 tuổi, ở Gia Lâm, hỏi
23. Cụ ông Lê Trọng Nhàn, 68 tuổi, ở Hà Nam, hỏi
24. Cụ ông Lương Quốc Cang, 77 tuổi, ở Ninh Bình, hỏi
25. Cụ ông Thái Hữu Dũng, 75 tuổi, ở Cô Loa, hỏi
26. Cụ ông Trịnh Văn Hữu, 78 tuôi, ở Hà Nam, hỏi
27. Cụ ông Cao Văn Phú, 71 tuổi, ở Hà Tây
28. Cụ ông Lý Văn An, 73 tuổi, ở Hà Bắc
29. Cụ ông Trương Văn Quí, 72 tuổi, ở Hải Dương
30. Cụ bà Lê Thị Ánh, 75 tuổi, ở Hà Đông, hỏi
31. Cụ bà Lê Thị Liên, 68 tuổi, ở Hà Nam, hỏi
32. Cụ bà Cao Thị Tuyền, 69 tuổi, ở Hà Bắc, hỏi
33. Đức vua Trần Nhân Tông dạy căn bản của đạo Phật
34. Đức vua Trần Nhân Tông dạy các phần tuyệt mật của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông