Tin nổi bật

12. Bài kệ ngộ Thiền của Thầy giáo Đinh Khánh Vân, Cần Thơ

Thầy giáo Đinh Khánh Vân, sinh năm 1952, tại huyện Kế Sách, Sóc Trăng, cư ngụ tại nhà số 8B, 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Khi ngộ thiền, thầy có làm bài kệ 32 câu và 12 câu thơ, để tặng anh Nguyễn Vạn Hội, là người thư ký, chuyên thực hiện các bài văn kệ Thiền tông để cung cấp cho những vị đạt được “Bí mật Thiền tông”, như sau:

32 câu kệ:

    Có người cho mượn sách Nguyễn Nhân
Ngộ lý Thiền tông tuyệt tuyệt trần
    Đất, nước, gió, lửa, thức: năm phần
Mỗi thứ yên phận, có ngần ấy thôi.

    Tự nhiên vào đặng thiền Thanh tịnh
Bất kể làm chi cũng lặng yên
    Nấu cơm, làm bếp: làm không lẫn
Mỗi việc mỗi phần cứ tự nhiên.

    Trước kia tìm kiếm chẳng thấy yên
Mà giờ chỉ vậy, ấy tu thiền
    Mới biết dừng ngay tâm sinh diệt
Vào thiền tự tánh quá an nhiên.

    An nhiên tự tánh của mình
Đâu cần tìm kiếm giữ gìn mà chi
    Tự nhiên mà lại nhiệm mầu
Quả thật đạo mầu của Phật Thích Ca.

    Hai lăm thế kỷ truyền ra
Huyền ký lại cho con, cháu ngộ ra lý mầu
    Từ đây tôi dứt khổ sầu
Chẳng phải tìm cầu, chỉ bấy nhiêu thôi.

      Và 12 câu thơ:

    Vi vu nghe tiếng nhạc trời
Nghe thì nghe vậy, cứ cười hoài thôi
    Biết làm sao nói nên lời
Bình an lặng lẽ việc đời cứ đi.

    Một mai Hội đủ tức thì
Rời xa vật lý chuyện gì cũng xong
    Mọi thời mọi lúc thong dong
Ung dung tự tại ngoài trong như vầy.

    Thôi thôi ‘Dừng, dứt’ ngay đây
Gá nương tạm bợ vài giây giúp người
    Phật xưa thọ ký cho rồi
Như Lai Phật tánh, không người không ta.