Tin nổi bật

Sám hối dành cho người lỡ Khinh chê Thiền tông

Bà La Môn

Bấm vào đây để Tải về Bài Sám Hối vì lỡ Khinh chê Thiền tông

Bấm vào đây để xem hướng dẫn Tải Bài Sám Hối vì lỡ Khinh chê Thiền tông