Tin nổi bật

Con nghĩ nên ‘cúng’ đất chùa Tân Diệu để xây dựng thành THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TÂN DIỆU!!

Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Kính thưa Bản lãnh đạo Chùa Tân Diệu Thiền Tông Việt Nam!

Con tên là Lê Đức Hồng, sinh năm 1978, nam giới.

Con có duyên sự tác bạch lên Ban lãnh đạo mong ban lãnh đạo xem sét và nhận định vấn đề như con trình bầy sau đây ạ.

Con thấy Phật sự truyền Thiền Tông là tối quan trọng. Và con xin phép trình bày với Ban lãnh đạo về vấn đề Phật sự này.

Theo như lời dạy của Hoà Thượng Thích Thanh Từ (tông chủ khôi phục tinh thần Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đời nhà Trần) thì Thiền tông học chia ra hai phần. Thứ nhất là Thiền Tông Lý Giải, thứ hai là Thiền Tông Mật Truyền. Và giờ đây con thấy Thiền Tông Tân Diệu thật sự là Thiền Tông Mật Truyền.

Con có nghe được câu chuyện về sự kiện, nếu con không nhầm thì vị Thiền sư Nguyễn Công Nhân đã có lần nói chuyện trực tiếp với Hoà Thượng Thích Thanh Từ về vấn đề Thiền Tông và vấn đề Giác ngộ Giải thoát. Và như vậy thì giờ đây, Ban lãnh đạo Chùa Thiền Tông Tân Diệu đã có nhận định tinh thần Thiền Tông mà Hoà Thượng Thích Thanh Từ đã một đời nguyện khôi phục cho bằng được. Và con thấy việc nhận định Thiền Tông do Hoà Thượng Thích Thanh Từ chỉ dạy  đó thì nên nhận định theo hướng làm sao để có được kết quả tốt nhất cho việc phổ biến tinh thần Trực chỉ của Thiền tông cũng như phổ biến sự vượt ra ngoài vật lý của Thiền tông, đặc biệt hơn nữa là Thiền tông Mật truyền vượt xuất vật lý.

Chủ ý của con, con nghĩ là Ban quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu kết hợp với Ban quản trị hệ thống Thiền Viện Trúc Lâm do Hoà Thượng Thích Thanh Từ làm Tổng chủ thì đó sẽ là một sự trọn vẹn cho Thiền Tông Việt Nam, cho Phật Giáo Việt Nam.

Khi có sự hoà hợp giữa hai bên các Ban lãnh đạo như thế thì có sự bổ sung cho nhau. Thiền Tông Mật Truyền của Chùa Tân Diệu có thể đem đến dương khí cực mạnh, là phần rất quan trọng cần thiết cho những vị Thầy (là đệ tử của Hoà Thượng Thích Thanh Từ) đang là trụ trị tại các Thiền Viện tại Việt Nam và các nước khác, cũng như cho những thế hệ các vị Trụ trì sau này. Việc nối dòng mạch Thiền tông quan trọng hơn việc xây dựng Thiền viện. Nhưng khi đã có một hệ thống như các Thiền Viện Trúc lâm đã được xây dựng vô cùng hoành tráng, do duyên lành kết thành thiện quả từ tâm niệm chân thật của Hoà Thượng Thích Thanh Từ, chứ không có chủ đích quan trọng vật chất chùa to Phật lớn.

Con nhìn thấy một thiện quả tốt đẹp của Thiền Tông Việt Nam khi mà Nhà nước Chính quyền, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban quản trị hệ thống Thiền Viện Trúc Lâm và Ban quản trị Chùa Tân Diệu Thiền Tông Mật Truyền hoà hợp lại để phát huy những tinh hoa và những thế mạnh thì Chính pháp sẽ sống dậy càng mạnh mẽ hơn nữa tại Việt Nam và lan toả ra các nước trên Thế giới cũng như dòng Thiền Tông sẽ được truyền cho thế hệ sau vững chắc, mạnh mẽ là lâu dài hơn.

Hệ thống Thiền Viện Trúc Lâm hoành tráng nhưng rất thiếu người làm Trụ trì, đặc biệt là các thiền viện của Thiền phái Trúc lâm khi phát triển ra miền Bắc.

Theo ý thô thiển của con, con xin được phép nói ạ: Việt Nam cần có một ngôi thiền viện mang tên THIỀN VIỆN TRÚC LÂM TÂN DIỆU, và dòng Thiền Thanh Tịnh Mật Truyền của Chùa Tân Diệu sẽ chảy vào tất cả các Thiền Viện Trúc Lâm hiện nay tại Việt Nam và các nước.

Vì Hoà thượng Thích Thanh Từ có tuổi thọ cao thời gian cũng không còn nhiều nên con thấy cần phải làm nhanh, tiến hành thật nhanh sự hợp tác hoà hợp giữa hai bên các Ban quản trị.

Nếu Ban quản trị có thể xem xét cúng (con không biết dùng từ nào thích hợp hơn ạ) đất Chùa Tân Diệu cho Hoà thượng Thích Thanh Từ để xây dựng thành một Thiền Viện Trúc Lâm Tân Diệu thì Phật sự đã có được triển vọng 50 phần trăm, ngược lại Hoà thượng Thích Thanh Từ và Ban quản trị hệ thống Thiền Viện Trúc Lâm đồng ý một cách hoan hỷ thì là một sự việc thật tốt đẹp. Và trong đó với điều kiện giữ vững tinh hoa Thiền Tông Mật Truyền của Chùa Tân Diệu và chảy vào hệ thống Thiền Viện Trúc Lâm đến với Phật tử khắp nơi là một sự kiện vô cùng cát tường.

Chính sự hoà hợp này là một điều thuận duyên để Nhà xuất bản Tôn giáo đồng ý với Chùa Tân Diệu về việc xuất bản sách với nội dung đầy đủ 100 phần trăm của Thiền Tông Mật Truyền.

Con viết đến đây là thấy trời mưa, lúc 4 giờ sáng thứ Tư ngày 12 tháng 4 năm 2017.

Con mong Ban quản trị xem xét Phật sự mà con đã nỏi như trên. Con mong có sự hoan hỷ và cầu mong Tam Bảo Mười Phương gia hộ, Thiên long Hộ pháp hộ trì cho Phật sự này được thuận duyên. Khi hai bên Ban quản trị Thiền Viện Trúc Lâm và Ban quan trị Chùa Tân Diệu hoan hỷ hợp lực thì việc xúc tiên sẽ rất nhanh thôi ạ. Việc Xây dựng thiền viện ban đầu là rất nhanh, trong vòng từ 10 tháng đến hơn một năm là sẽ hình thành những hạng mục cơ bản để có chỗ cho Phật tử sinh hoạt, và sẽ phát triển tiếp trong các năm về sau ạ.

Nếu Ban quản trị Chùa Tân Diệu xét duyệt vấn đề này thấy có triển vọng thì con mong Ban quan trị chủ động gặp gỡ nói chuyện với Hoà thượng Thích Thanh Từ và Ban quản trị Thiền Viện Trúc Lâm hiện ở Thiền Viện Thường Chiếu ạ.

Con xin dừng lời ở đây ạ!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát.

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

Con Lê Đức Hồng, pháp danh Phổ Thiện Huệ

(Trước đây năm 1999-2002 con có xuất gia tập tu tại Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt, trực tiếp được Hoà thượng Thích Thanh Từ và Thầy giáo thọ chỉ dạy)

 

 

          BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU XIN PHÚC ĐÁP CHO  LÊ ĐỨC HỒNG:

Trước hết, xin cám ơn Lê Đức Hồng đã có ý tốt với Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi.

Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi xin báo cho Lê Đức Hồng4 phần, mà Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi phải thực hiện:   

Một là, chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi không phải là chùa tu hành.

Hai là, chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi, chỉ có nhiệm vụ phổ biến pháp môn Thiền tông mà Đức Phật truyền cho hậu thế mà thôi.

Ba là, chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi, là nơi sẽ công bố tập Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông.

Bốn là, để những vị tu theo đạo Phật biết căn bản 5 phần của Đức Phật dạy:

Một là, tu sao Giải thoát, tu sao còn bị luân hồi!

Hai là, nơi nào là trụ sở tu hành hay tu tập của Đức Phật dạy, phải có bảng hiệu ghi rõ ràng pháp môn của trụ sở mình tổ chức tu.

Ba là, Đức Phật dạy đạo rất thực tế và khoa học. Đây là cái Tinh hoa cho Nhân loại.

Bốn là, vì là Tinh hoa cho Nhân loại này, nên những vị là Môn đồ của Đức Phật, phải thực hành đúng theo lời dạy của Ngài. Để người Trí thức không chê cười Đức Phật, là ông Thầy dạy không đúng sự thật về: Con người, trái đất, cũng như Càn khôn vũ trụ!

Năm là, nếu vị nào đó tu theo đạo Phật, mà:

1/- Đem các đạo khác vào.

2/- Đem mê tín dị đoan vào.

– Thì mình mang tội phá hoại đạo Phật!

– Còn quả báo như thế nào, Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi đã có nói rõ trong 10 quyển sách, mà chúng tôi đã phổ biến ra do Nhà Xuất bản Tôn Giáo cấp phép. Xin Lê Đức Hồng tìm hiểu.

Cũng xin báo cho Lê Đức Hồng biết:

– Chùa Thiền tông Tân Diệu chúng tôi, không được phép cất chùa to hay thờ tượng Phật lớn, mà chỉ được phép thực hiện các phong và bảng đá nêu như sau:

A- Những bài kệ và lời dạy của Đức Phật về pháp môn Thiền tông.

B- Những bài kệ ngộ thiền của 36 vị Tổ Thiền tông: Ấn Độ – Trung Hoa và Việt Nam thôi.

C- Những bài kệ ngộ thiền của những vị Phật gia Thiền tông.

Chứ không được phép làm hay tổ chức gì khác ngoài pháp môn Thiền tông. Nhất là không liên kết với Chùa hay Thiền viện nào được.

Sau cùng, Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu xin chân thành cám ơn Lê Đức Hồng đã có lời đề nghị tốt giúp chúng tôi.

Xin cám ơn thật nhiều.

Chùa Thiền tông Tân Diệu, ngày 12 tháng 4 năm 2017.

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.