Tin nổi bật

18. Bài kệ ngộ Thiền của ông Lê Khuê Bích, Cà Mau

Ông Lê Khuê Bích, sinh năm 1942, tại Hà Đông, Hà Nội, cư ngụ 4/3, Nguyễn Hữu Lễ, P. 2, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, khi ngộ thiền ông có làm bài thơ 56 và 24 câu:

     Tôi nay ở tỉnh Cà Mau
Có chùa Phật Tổ sắc màu rất xinh
     Quan Âm Cổ tự rất linh
Mồng một ngày rằm mỗi tháng đến đây.

     Tôn tượng Đức Phật tại đây
Trang nghiêm hiền hậu, con đây cứ nhìn
     Về nhà lòng con lặng thinh
Bèn thưa với Mẹ, Phật linh thế nào?

     Mẹ rằng Đức Phật tối cao
Những lời Phật dạy là trao pháp thiền
     Người nào có đặng đại duyên
Mới hiểu pháp thiền của Phật Thích Ca.

     Lòng con muốn mãi tìm ra
Tuyệt ý Phật đà dạy pháp Thiền tông
     May sao đất Mũi có ông
Như Nhàn ngộ được, phổ trong tỉnh nhà.

     Tôi nghe lời dạy Thích Ca
Giúp người giác ngộ, vượt qua luân hồi
     Lời Ngài chỉ dạy chữ “Thôi”
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình.

     Khi tôi hiểu được lặng thinh
Không dám thố lộ sợ người cười chê
     Thiền tông tuyệt diệu nói về
Pháp môn giải thoát mới về quê xưa.

     Thiền tông Phật dạy ngày xưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa não phiền
     Tự nhiên lòng hết đảo điên!
Nhận được Nguồn thiền, tuyệt diệu tuyệt hay.

     Con xin cám ơn vị Thầy
Dạy môn thiền học, xứ này nhận ra
     Hằng đêm con lạy Thích Ca
Ơn Ngài chỉ dạy vượt qua luân hồi.

     Không ngờ đơn giản là “Thôi”
Luân hồi sinh tử dứt rồi với con
     Hiện tại lòng con không còn
Ưu phiền, chấp Ngã lòng con nhẹ nhàng.

     Tâm con cứ để bình an
Việc làm cứ vậy, lang thang phố phường
     Nhìn người kính lạy rất thương
Sao không tìm hiểu chủ trương Phật Đà.

     Phật Đà nói thẳng ý ra
Nếu ai muốn được vượt qua luân hồi
     Đức Phật bảo mình phải “Thôi”
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình.

     Lời Phật đơn giản lại linh
Con nay làm được nên trình ra đây
     Trước, con cám ơn vị Thầy
Sau, con ghi nhận lời Thầy không phai.

     Lời Phật nơi Tiểu Linh Đài
Giúp người giác ngộ, nhớ hoài Thiền tông
     Ngày xưa con thích dụng công
Dụng công để được, bỏ sông cho rồi.

     Thiền tông Phật dạy nên “Thôi”.
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình
     Sau cùng con lạy Phật linh
Xin Ngài chấp nhận lời này của con.

      Và bài thơ 24 câu:

     Ở trong nhà lửa không ra
Đờn ca xướng hát cho qua cuộc đời
     Thế sự bàn chuyện khắp nơi
Đi tìm đi kiếm để đời ngợi khen.

     Mãi mê giành giật bon chen
Người khôn lấn lướt, người hèn co ro
     Nhân quả là cây thước đo
Gieo gì gặt nấy, không cho sai lầm.

     Thiền tông Phật dạy âm thầm
Chỉ cần thanh tịnh ở trong lòng mình
     Nhận được thiền học lặng thinh
Không nên nhiều chuyện, thân mình vạ lây.

     Chúng con nghe dạy của Thầy
Chỉ cần thanh tịnh, dứt dây luân hồi
     Hiện nay, con đã biết “Thôi”
Luân hồi nhiều kiếp, dứt rồi với con.