Tin nổi bật

2. Bài kệ ngộ Thiền của kỹ sư Vũ Minh Tuấn, New Zealand

Kỹ sư Vũ Minh Tuấn, sinh năm 1954, tại huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, cư ngụ tại Tp. Napier, nước New Zealand. Khi ngộ thiền, kỹ sư viết bài thơ 24 câu:

    Mấy năm tôi học đạo thiền
Thầy tôi dạy bảo phải nghiền mắt thôi
    Đừng nên nghĩ chuyện xa xôi
Cứ quán, cứ tưởng, Phật thời hiện ra.

    Tức thời lời dạy Thích Ca
Hiện ra trước mắt, thì ta học liền
    Tức khắc hết não hết phiền
Nhận ngay lời Phật, thấy liền quê xưa.

    Tu thiền hai buổi sớm trưa
Cứ quán cứ tưởng phải ưa Niết bàn
    Như vậy, hết khổ, hết nan
Ba năm làm vậy không an chút nào!

    Nhìn thấy trên mạng rêu rao
Thiền tông khai mở ở vào Việt Nam
    Tự nhiên lòng lại rất ham
Mua sách về đọc thật tình quá hay.

    Tôi xin gặp được vị Thầy
Thầy ấy dạy bảo, dứt dây luân hồi
    Tâm mình thanh tịnh vậy thôi
Nếu quán hay tưởng thì đời chuyển luân.

    Tôi nghe được vậy rất mừng
Liền cố thực hiện, tâm “Dừng” lại ngay
    Đời tôi diễm phúc lắm thay
Chỉ bỏ ít bạc “Dứt” ngay luân hồi.