Tin nổi bật

26 câu hỏi mới dành cho người xin cấp Bí mật Thiền tông

ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG
CHÙA TÂN DIỆU
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

—000—

THÔNG BÁO

V/v 26 câu hỏi mới dành cho người xin cấp Bí mật Thiền tông

Thưa quý độc giả và Phật tử,

Ban quản trị Tổ đình Chùa Thiền tông Tân Diệu xin trân trọng thông báo cùng quý vị về vấn đề đổi mới 26 câu hỏi dành cho người xin cấp Bí mật Thiền tông.

Kể từ ngày 01-05-2018, Ban quản trị sẽ chính thức áp dụng 26 câu hỏi mới. Sau ngày này, 26 câu hỏi cũ dành cho người xin cấp Bí mật Thiền tông sẽ không có hiệu lực.

Do vậy, quý Phật tử Thiền tông nào nộp hồ sơ xin cấp Bí mật Thiền tông sau ngày 01-05-2018, sẽ sử dụng 26 câu hỏi mới này thay cho câu hỏi cũ.

Trân trọng thông báo.

26 CÂU HỎI MỚI
DÀNH CHO NGƯỜI MUỐN XIN CẤP BÍ MẬT THIỀN TÔNG:
(Áp dụng kể từ ngày 01-05-2018)

Có thể bấm vào đây để tải về

Câu hỏi 1:

* Hỏi: Giác ngộ là gì?

* Hỏi: Giải thoát để đi về đâu?

* Hỏi: Muốn giải thoát phải làm sao?

Câu hỏi 2:

* Hỏi: Tánh Phật gồm có những gì? 

* Hỏi: Vỏ bọc Tánh Phật hoạt động được là nhờ gì?

Câu hỏi 3:

* Hỏi:Tánh Người gồm có những gì?

* Hỏi: Vỏ bọc Tánh Người hoạt động được là nhờ gì?

Câu hỏi 4:

* Hỏi: Luân hồi nghĩa là sao? 

* Hỏi: Nhân quả nghĩa là gì?

Câu hỏi 5:

* Hỏi: Trong trái đất nầy có mấy loài sống chung? Hảy kể ra.

Câu hỏi 6:

* Hỏi: Những hiện tượng lạ nơi trái đất nầy do ai tạo ra?

Câu hỏi 7:

* Hỏi: Trong một Tam giới có mấy vòng hoàn đạo? Mỗi vòng hoàn đạo có bao nhiêu hành tinh có sự sống?

Câu hỏi 8:

* Hỏi: Trong một Tam giới có mấy trái đất? Trái đất nằm ở vòng hoàn đạo thứ mấy?

Câu hỏi 9:

* Hỏi: Hành tinh Thượng Đế nằm ở vòng hoàn đạo thứ mấy? Còn gọi là cõi gì?

Câu hỏi 10:

* Hỏi: Đức Phật A Di Đà cai quản hành tinh nằm ở vòng hoàn đạo thứ mấy? Còn gọi là cõi gì?

Câu hỏi 11:

* Hỏi: Tại sao các pháp môn tu có dụng công lại không giải thoát được, pháp môn Thiền Tông không cần dụng công mà giải thoát được?

Câu hỏi 12:

* Hỏi: Nhiệm vụ Ban Bệ Trời Tứ Thiên Vương làm gì trong Tam giới nầy? Hãy cho ví dụ.

Câu hỏi 13:

* Hỏi: Đức Phật nói: Suốt 49 năm Ta chưa hề nói 1 lời nào, ẩn ý Đức Phật muốn chỉ dạy điều gì? Tại sao gọi là kiến tánh?

Câu hỏi 14:

* Hỏi: Hãy nói nguyên do con người bị luân hồi? Nếu muốn giải thoát thì phải làm sao?

Câu hỏi 15:

* Hỏi: Do đâu con người có Tâm? Tâm và Tánh người có khác gì nhau?

Câu hỏi 16:

* Hỏi: Đạo phật có dạy: Cúng, Cầu siêu và Hộ niệm không? Cúng, Cầu siêu và Hộ niệm              là của đạo giáo nào?

Câu hỏi 17:

* Hỏi: Sao gọi là mê tín, sao gọi là chánh tín, sao gọi là dị đoan? hảy giải thích và cho ví dụ.

Câu hỏi 18:

* Hỏi: Sao gọi là công đức? Sao gọi là phước đức Dương? Sao gọi là phước đức Âm? Sao gọi là Ác đức? Xin giải thích rõ?

Câu hỏi 19:

* Hỏi: Người tu theo pháp môn Thiền Tông cần phải hiểu biết các phần nào?

Câu hỏi 20:

* Hỏi: Người tu theo Thiền Tông, muốn giải thoát, cần phải thực hiện như thế nào?

Câu hỏi 21:

* Hỏi: Một người đã đạt được” Bí mật Thiền tông”,khi sắp sửa lâm chung, nếu có công đức, phước đức bằng nhau thì phải làm sao để về phật giới?

Câu hỏi 22:

* Hỏi: Người sống ở trái đất nầy, cúng cho ai ăn? Hảy kể tuần tự.

Câu hỏi 23:

* Hỏi: Tại sao con người không muốn tu giải thoát? Lý do gì con người bị người khác lường gạt mà vẫn tin người đã lường gạt mình?

Câu hỏi 24:

* Hỏi: Lý do gì con người sợ. Lý do gì loài Người thích cầu nguyện Thượng Đế?

Câu hỏi 25:

* Hỏi: Đức Phật lập ra đạo để dạy loài Người hiểu biết những gì? Hảy kể chi tiết.

Câu hỏi 26:

* Hỏi: Phật giới ở đâu? Tam giới ở đâu? Trong càn khôn vũ trụ nầy có bao nhiêu tam giới? Người xin cấp Bí mật Thiền tông để làm gì?

Ban quản trị Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu.