Tin nổi bật

6. Bài kệ ngộ Thiền của Nhà văn Mai Ánh Dương, Ý

Nhà văn Mai Ánh Dương, sanh năm 1944, tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, cư ngụ tại thành phố Crémona, nước Ý. Khi ngộ thiền, nhà văn có viết 32 câu thơ:

       Tin rằng ở tận quê xa
Có Thầy chỉ dạy nhận ra Nguồn thiền
       Chúng tôi tìm đến hỏi liền
Được Thầy chỉ dạy Nguồn thiền Thích Ca.

       Hôm nay tôi đã nhận ra
Tuyệt ý Phật đà “Yếu chỉ Thiền tông”
       Mạch Phật tôi nhận trong lòng
Niết bàn vi diệu tôi nhìn đã ra.

       Lòng từ của Phật Thích Ca
Hôm nay, con đã nhận ra nơi này
       Con xin cám ơn vị Thầy
Lập nhiều phương tiện, tại đây dạy thiền.

       Đến đây, tôi hết não phiền
Nhận được Nguồn thiền của Phật Thích Ca
       Cám ơn người bạn chỉ ra
Đến nơi quê vắng, nhận ra Niết bàn.

       Sự thật, tôi đã bình an
Nhìn thấy quê cũ an nhàn thảnh thơi
       Hôm nay, tôi đã ngộ rồi
Cám ơn vị Thầy, chỉ dạy Thiền tông.

       Chánh pháp, tôi nhận trong lòng
Niết bàn vi diệu, hiện trong lòng mình
       Tôi nay, nhận được lặng thinh
Không cho ai biết, sợ người cười chê.

       Khi xưa, Lục Tổ nói về
Ai  nhận thiền học, mọi bề lặng thinh
       Coi ai ham muốn thì mình
Tìm nhiều phương tiện, tự mình chỉ cho.

       Người ngộ thiền học phải lo
Nếu  ai ham muốn, mình lo vẹn toàn
       Không được giấu kín ý son
Để môn thiền học luôn còn Thế gian.