Tin nổi bật

Ai cấm không cho phổ biến pháp môn Thiền tông?

Thưa quý độc giả,

Pháp môn Thiền tông là một trong 6 pháp môn tu chính của Đức Phật dạy trong 49 năm dạy đạo của Ngài. Hiện pháp môn Thiền tông được chùa Thiền tông Tân Diệu phổ biến rộng rãi cho nhiều người cùng biết.

Đạo Phật là đạo Giác ngộ & Giải thoát. Mục đích của chùa Thiền tông Tân Diệu là nói lên sự khoa học và thực tế của đạo này. Giúp con người hiểu rõ sự thật nơi trái đất. Góp phần xóa bỏ phần nào sự mê tín dị đoan nơi con người, nhằm làm giàu đẹp cho cá nhân, gia đình, xã hội và đất nước.

Tuy nhiên, việc phổ biến pháp môn Thiền tông như vậy làm cho những người bị mất quyền lợi ganh ghét và họ tìm mọi cách cản trở. Một nhóm Phật tử ở Tp.HCM thấy pháp môn Thiền tông hay và khoa học như vậy. Không thể để bị mai một nên đã xin đến gặp trực tiếp soạn giả Nguyễn Nhân, để hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, giúp cho mọi người rõ thông về tinh hoa của đạo Giác ngộ, mà không phải hoang mang.

Chúng tôi đã có dịp quay lại việc hỏi đáp này. Xin chia sẻ cùng quý độc giả.