Tin nổi bật

Chùa thơ

Chùa thơ

Lời nói đầu Kính thưa độc giả. Ở miền Bắc Việt Nam có chùa Dâu và chùa Đậu. Ở miền Tây Nam Bộ có chùa Dơi, chùa Đèn Sáp và chùa Đất Sét. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì có chùa Gò. Còn ở miền Đông Nam Bộ thì có chùa Thơ. Danh của mỗi ngôi chùa là nói …

Xem tiếp