Tin nổi bật
Trang chủ » Đĩa

Đĩa

10. Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông

  Bấm vào đây để Tải về ĐĨA 10 Bấm vào đây để xem hướng dẫn tải Đĩa 10 MỤC LỤC 01. Lời giới thiệu 02. Cấu trúc Càn khôn vũ trụ 03. Các hành tinh có sự sống 04. Quy luật luân hồi nơi Trái đất 05. Cõi trời Ngọc Hoàng Thượng Đế 06. Bảng phân loại Tần số 18 Tầng Địa Ngục 07. Cách ...

Xem tiếp

9. Sách trắng Thiền tông

Bấm vào đây để Tải về ĐĨA 9 Bấm vào đây để xem hướng dẫn tải Đĩa 9 MỤC LỤC 1. Lời giới thiệu 2. 24 câu Kệ của Đức Phật 3. Phật Giới 4. Tam Giới 5. Cõi Trời Vô Sắc 6. Cõi Trời Hữu Sắc và Tịnh Độ 7. Cõi Trời Dục Giới 8. Địa cầu Ngũ Thú tạp ...

Xem tiếp

8. Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa – Việt Nam

Bấm vào đây để Tải về ĐĨA 8 Bấm vào đây để xem hướng dẫn tải Đĩa 8 MỤC LỤC 01. Tựa sách 02. Lời giới thiệu 03. Tổ 01 Ma-Ha-Ca-Diếp 04. Tổ 02 A-Nan-Đà 05. Tổ 03 Thương-Na-Hòa-Tu 06. Tổ 04 Ưu-Ba-Cúc-Đa 07. Tổ 05 Đề-Đa-Ca 08. Tổ 06 Di-Dá-Ca 09. Tổ 07 Bà-Tu-Mật 10. Tổ 08 Phật-Đà-Nan-Đề 11. ...

Xem tiếp

7. Đức Phật dạy tu Thiền tông – Công thức Giải thoát

Bấm vào đây để Tải về ĐĨA 7 Bấm vào đây để xem hướng dẫn tải Đĩa 7 MỤC LỤC 1. Lời nói đầu2. Dẫn nhập – Đối đáp3. Xuất hoàng cung 4. Đức Phật dạy về 10 Pháp Giới 5. Đức Phật dạy về 16 thứ Tánh Người 6. Đức Phật dạy tu Thanh tịnh Thiền 7. Công dụng ...

Xem tiếp

6. Huyền ký của Đức Phật và những vị Ngộ thiền

Bấm vào đây để Tải về ĐĨA 6 Bấm vào đây để xem hướng dẫn tải Đĩa 6 MỤC LỤC 01. Lời nói đầu 02. Dẫn nhập 03. Sự ngộ thiền của ông Ma-Ha-Ca-Diếp 04. Dòng chảy của mạch nguồn Thiền tông 05. Bài kệ 80 về Bể Tánh Thanh tịnh Phật Tánh 06. Bài kệ Đức Phật độ 5 ...

Xem tiếp

5. Khai thị Thiền tông

Bấm vào đây để Tải về ĐĨA 5 Bấm vào đây để xem hướng dẫn tải Đĩa 5 MỤC LỤC 01. Lời nói đầu 02. Dẫn nhập vào sách 03. Ngài Ca Chiên Diên hỏi Đức Phật 04. Ngài Phú Lâu Na hỏi Đức Phật 05. Ngài Xá Lợi Phất hỏi Đức Phật 1 06. Ngài A Nan hỏi Đức Phật 07. Sự tích độ 5 anh ...

Xem tiếp

4. Những câu hỏi Thiền tông 2

Bấm vào đây để Tải về ĐĨA 4 Bấm vào đây để xem hướng dẫn tải Đĩa 4 MỤC LỤC 01. Mở đầu 02. Lời nói đầu 03. Hỏi về Trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, Tiểu thừa, Đại thừa, tu Tứ Niệm Xứ? 04. Hỏi về Ngũ Đình Tâm Quán, Giác ngộ và Triệt Ngộ 05. Hỏi Lục ...

Xem tiếp

3. Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn Giải thoát

Bấm vào đây để Tải về ĐĨA 3 Bấm vào đây để xem hướng dẫn tải Đĩa 3 MỤC LỤC 01. Lời nói đầu 02. Lý giải ăn uống 03. Cách ăn uống ít bệnh 04. Hỏi ăn uống theo Thiền tông 05. Căn bản của một hành tinh 06. Hỏi về Bí mật Thiền tông 07. Hỏi về chữ ...

Xem tiếp