Tin nổi bật

DIỄN ĐÀN ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 30

Thưa quý độc giả và Phật tử gần xa, Ngày 22-12-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông lần thứ 29 – chia sẻ Văn Thơ Kệ của chính người trình bày. Người trình bày lần này là Phật gia Mai Xuân Hùng – cư …

Xem tiếp

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 29

Thưa quý độc giả và Phật tử gần xa, Ngày 17-11-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông lần thứ 29 – chia sẻ Văn Thơ Kệ của chính người trình bày. Người trình bày lần này là Phật gia Phan Quách Tĩnh – cư …

Xem tiếp

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 28

Thưa quý độc giả và Phật tử gần xa, Ngày 03-11-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông Đặc Biệt – chia sẻ Văn Thơ Kệ của chính người trình bày. Người trình bày lần này là Thiền gia Nguyễn Thành Tài – cư ngụ …

Xem tiếp

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 27

Thưa quý độc giả và Phật tử gần xa, Ngày 20-10-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông Đặc Biệt – chia sẻ Văn Thơ Kệ của chính người trình bày. Người trình bày lần này là Phật gia Nguyễn Thị Nhung – …

Xem tiếp

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 26

Thưa quý độc giả và Phật tử gần xa, Ngày 06-10-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông Đặc Biệt – chia sẻ Văn Thơ Kệ của chính người trình bày. Người trình bày lần này là Phật gia Nguyễn Thị Nga – …

Xem tiếp

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 25

Thưa quý độc giả và Phật tử gần xa, Ngày 22-09-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông Đặc Biệt – chia sẻ Văn Thơ Kệ của chính người trình bày. Người trình bày lần này là Phật gia Lê Khắc Phong – …

Xem tiếp

Video Diễn Đàn, Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông đặc biệt 15/09/2019

Thưa quý độc giả và Phật tử gần xa, Ngày 15-09-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông Đặc Biệt – chia sẻ Văn Thơ Kệ của chính người trình bày. Người trình bày lần này là Bà Đỗ Thị Thanh Bình – …

Xem tiếp

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 24

Thưa quý độc giả và Phật tử gần xa, Ngày 08-09-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông lần thứ 24 – chia sẻ Văn Thơ Kệ của chính người trình bày. Người trình bày lần này là Phật gia …

Xem tiếp

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 23

Ngày 25-08-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông lần thứ 23 – chia sẻ Văn Thơ Kệ của chính người trình bày. Người trình bày lần này là Phật gia Trần Thị Diễm Tuyền – cư ngụ huyện Nhà Bè, Tp.HCM. …

Xem tiếp

Video Diễn Đàn Đạo Phật Thiền tông lần thứ 22

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày 11-08-2019 vừa qua, tại Tổ Đình chùa Thiền tông Tân Diệu, 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đã tổ chức Diễn Đàn Đạo Phật thiền tông lần thứ 22 – chia sẻ Văn Thơ Kệ xuất phát từ tánh Phật thanh tịnh của chính người trình bày. Người trình …

Xem tiếp