Tin nổi bật

4.Những vị Châu Mỹ Ngộ Thiền

5. Bài kệ ngộ Thiền của Giáo sư Lâm Ngọc Trân, Hoa Kỳ

Giáo sư Lâm Ngọc Trân, sinh năm 1936, tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu, cư ngụ tại thành phố Union, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Khi ngộ thiền có làm bài thơ 16 câu:     Muôn đời, ngàn kiếp tôi tìm cầu Tìm cao, tìm thấp, chẳng thấy đâu     Nay nghe Trưởng ban phân tích rõ Nhận chỗ cao sâu, rất nhiệm mầu. …

Xem tiếp

4. Bài kệ ngộ Thiền của Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Quân, Hoa Kỳ

Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Quân, sinh năm 1938, tại H. Phù Cát, Bình Định, cư ngụ 2319, đường Overland, Tp. Indiana, Hoa Kỳ. Khi ngộ thiền, giáo sư có viết bài thơ 32 câu:     Muôn đời ngàn kiếp tìm cầu Linh Sơn tuyệt đỉnh nhiệm mầu mới hay     Hoa Liên Diệu Pháp nở bày Linh Sơn phát sáng …

Xem tiếp

3. Bài kệ ngộ Thiền của ông Trương Trọng Truyền, Kentucky – Hoa Kỳ

Ông Trương Trọng Truyền, sinh năm 1952, tại Châu Đốc, Long Xuyên, cư ngụ Tp. Tennessee, tiểu bang Kentucky, Hoa Kỳ. Khi ngộ thiền, ông có viết bài thơ 16 câu:     Vào chùa hỏi các pháp tu thiền Quí sư dạy bảo coi chừng điên!     Kệ kinh chuông mõ là đủ lắm Tu chi pháp ấy bị não phiền!     Mấy lần thưa …

Xem tiếp

2. Bài kệ ngộ Thiền của ông Lâm Trọng Kính, Canada

Ông Lâm Trọng Kính, sanh năm 1943, tại huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang, cư ngụ tại Tp. Québec, Canada. Khi ngộ thiền ông có viết bài thơ 16 câu:       Tưởng rằng tánh Thấy ở xa Mong sao tánh Thấy hiện ra bên ngoài       Mỏi mong tìm kiếm suốt ngày Nào ngờ  tánh Thấy trước mày của  ta. …

Xem tiếp

1. Bài kệ ngộ Thiền của ông Nguyễn Thái Phiên, Hoa Kỳ

Ông Nguyễn Thái Phiên, sanh năm 1961, tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cư ngụ tại Tp. Springfield, bang Ilinois, Hoa Kỳ. Khi ngộ thiền, ông có viết bài thơ 16 câu:        Đạo Phật đơn giản lại cao sâu Nhiều năm tìm kiếm hoặc xin, cầu        Nay nghe tác giả phân tích rõ Nhận nghĩa Như Lai …

Xem tiếp