Tin nổi bật

5.Những vị Châu Phi Ngộ Thiền

2. Bài kệ ngộ Thiền của bác sĩ Triệu Thị Yến Vy, Nam Phi

Bác sỹ Triệu Thị Yến Vi, sanh năm 1953, tại Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cư ngụ tại thành phố Cape Town, nước Nam Phi. Khi ngộ thiền, bác sỹ có viết bài kệ 36 câu như:     Xưa nay tôi tưởng tôi tìm Nhiều năm nhiều tháng không tìm ra chi Đến đây, nghe dạy tức thì Rơi vào Bể tánh biết …

Xem tiếp

1. Bài kệ ngộ Thiền của bác sĩ Đặng Minh Trí, Algérie

Bác sĩ Paul Léan Đặng Minh Trí, sinh năm 1940, tại Tp. Biên Hòa, cư ngụ tại thủ đô Algé, nước Algérie. Khi ngộ thiền, bác sĩ có viết bài thơ 16 câu:     Cha Pháp mẹ Việt, sống Bắc Phi Thuở nhỏ ham học để được thi     Học xong, thi đậu bằng bác sỹ Kiếm tiền rất dễ chẳng khó chi. …

Xem tiếp