Tin nổi bật

Sách

1. Tu theo pháp môn nào của Đạo Phật dễ Giác Ngộ

MỤC LỤC 1.Giới thiệu 2.Lời nói đầu 3.Để tu theo Thiền tông? 4.Liên hiệp quốc công nhận đạo Phật tuyệt vời nhất 5.Đối đáp với vị thầy dạy thiền Tông ở Long Thành, Đồng Nai 6.Địa chỉ chùa Tân Diệu – Chánh gốc Thiền tông 7.Tu theo pháp môn Thiền tông cốt để thành Phật? 8.Ý nghĩa các phù điêu …

Xem tiếp