Tin nổi bật

Sức khỏe

Thể dục dưỡng sinh

Trong Kinh Đức Phật có dạy: “Thân người khó đặng, Phật pháp khó tầm”. Hay trong một đoạn kinh khác Ngài có đưa ra ví dụ, cơ hội muốn làm được thân người giống như con rùa mù, gặp được bọng cây giữa đại dương mênh mông vậy. Do vậy, chúng ta phải biết quý và trân trọng nó. Đặc …

Xem tiếp

Ăn uống cân bằng Âm – Dương

Lời nói đầu Kính thưa độc giả: Chúng tôi viết ra quyển cẩm nang ăn uống này, là để dành riêng cho hai hạng người: Một: Những vị tu theo pháp môn Thiền tông Nhà Phật, để cảm nhận được sự an vui kỳ diệu của pháp môn Thiền tông học này. Hai: Giúp cho những vị muốn tự mình …

Xem tiếp