Tin nổi bật

Tiêu điểm

Bài kệ Đức Phật dạy nơi Bể Tánh thanh tịnh Phật Tánh

      Phật  là trùm khắp mọi nơi Chân Tánh theo Phật khắp nơi mà hành Trong Tánh Phật chỉ rõ rành Cái Thấy thanh tịnh không sanh điều gì.          Cái Nghe thanh tịnh một khi Khi Biết chỉ Biết vậy thì mà thôi Pháp Tánh, trùm khắp mọi nơi Có phát ra tiếng, tiếng thời không …

Xem tiếp

Sao quả quyết tu theo Thiền tông cốt để thành Phật?

Thầy Thích Chánh Chơn, sanh năm 1941, tại Thái Bình, cư ngụ tại tỉnh Đồng Nai, có gay gắt hỏi 2 câu như sau: 1- Chùa Thiền tông Tân Diệu có đề chữ: Tu theo pháp môn Thiền tông cốt để thành Phật. Sao chùa dám quả quyết như vậy, đời này là đời Mạt pháp, không thể nào tu …

Xem tiếp

Hoa báo – Lời cảnh tỉnh không thừa!

Trong các Kinh điển, chúng ta thường thấy đề cập đến “Lục đạo luân hồi”, tức 6 nẻo mà chúng sanh phải tái sanh để thọ nhận nghiệp quả sau khi chết. Nhưng thật ra, Đức Phật dạy có đến 8 nơi để chúng ta đi mà ít ai biết đến, chứ không phải chỉ “lục đạo luân hồi” gồm: …

Xem tiếp

Những gia đình đặc biệt Ngộ Thiền

Pháp môn Thiền tông học này, chỉ có 3 nước: Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam có dạy pháp môn Thiền tông học này. Người nào giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông” hoặc đạt được “Bí mật Thiền tông”, hầu hết họ không lưu lại dấu vết. Vì vậy, hậu nhân chúng ta muốn tìm những người này, khó …

Xem tiếp

Chùa Đồng Yên Tử – mấy ai hiểu được cội nguồn!

Vào thời nhà Trần nước ta ngày xưa có vị vua tên là Trần Nhân Tông, Ngài tu theo pháp môn Thiền tông học, cuối cùng Ngài được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”. Sau khi dẹp xong 3 lần quân Nguyên – Mông xâm lược nước ta, Ngài nhường ngôi vua cho con là Trần Anh Tông, lên núi …

Xem tiếp

Lời dạy sau cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn

Lời dạy sau cùng của Đức Phật Khi chuẩn bị nhập Niết bàn, Đức Phật gọi Ngài A Nan và các đệ tử lớn của Ngài đến căn dặn rằng: – Này ông A Nan Đà và các đệ tử, còn thời gian ngắn nữa Như Lai sẽ diệt độ, các ông giăng võng cho Như Lai nằm nghĩ, các …

Xem tiếp

Những vị giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông” từ câu “Tri Kiến lập Tri, tức vô minh bổn”

Sau đây là 20 vị giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”, mà chúng tôi chiết ra từ 125 người nghe Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu khai thị bằng câu: – Tri kiến, lập tri, tức vô minh bổn. – Tri kiến, bất lập tri, tức tánh Niết bàn. Trưởng ban dịch: – Thấy, biết mà chồng …

Xem tiếp

Dòng chảy của mạch nguồn Thiền tông

Mạch nguồn Thiền tông xuất phát từ nơi mặt bằng rộng lớn trên núi Linh Sơn của nước Ấn Độ, khởi đầu và tạo thành dòng chảy của Mạch nguồn Thiền tông, được thiền gia Chánh Huệ Phong diễn tả bằng 28 câu thơ như sau: Thiền tông nở tại Linh Sơn Một, hai, năm chục không hơn một người …

Xem tiếp

Diễn giải Độ 9 loài trong kinh KIM CANG

Tôi tên Trần Kiến An, sanh năm 1945 (65 tuổi), tại Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Cư ngụ tại đường Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, xin hỏi trước: – Tôi có đọc cuốn kinh Kim Cang giảng lục của dịch giả Huệ Hưng, Ngài Tu Bồ Đề có hỏi Đức Phật như sau: – Kính bạch Đức Thế …

Xem tiếp