Tin nổi bật

GIẢI ĐÁP 2020

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 24/03/2020

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày  24-03-2020 vừa qua, soạn giả Nguyễn Nhân có trả lời Phật tử có thắc mắc về đạo Phật Thiền tông nói riêng và đạo Phật nói chung. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử: PHẦN 1: PHẦN 2: PHẦN 3:

Xem tiếp

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 01/03/2020

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày 01-03-2020 vừa qua, Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân có trả lời cho những vị Phật tử và độc giả gần xa có thắc mắc về đạo Phật Thiền tông nói riêng và đạo Phật nói chung. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật …

Xem tiếp

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 28/02/2020

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày 28-02-2020 vừa qua, Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân có trả lời cho những vị Phật tử và độc giả gần xa có thắc mắc về đạo Phật Thiền tông nói riêng và đạo Phật nói chung. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử:

Xem tiếp