Tin nổi bật

GIẢI ĐÁP 2020

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 23/02/2020

Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa, Ngày Chủ Nhật 23-02-2020 vừa qua, Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân có trả lời cho các vị Phật tử có thắc mắc về đạo Phật Thiền tông nói riêng và đạo Phật nói chung. Tuy nhiên, buổi giải đáp được tổ chức tại gốc cây bồ đề chứ không phải được giải …

Xem tiếp

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 16/02/2020

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày Chủ Nhật 16-02-2020 vừa qua, tại Thiền tông Thất chùa Thiền tông Tân Diệu, soạn giả Nguyễn Nhân có trả lời cho 5 vị Phật tử có thắc mắc về đạo Phật Thiền tông nói riêng và đạo Phật nói chung. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý …

Xem tiếp

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 26/01/2020

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày Chủ Nhật 26-01-2020 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức buổi lễ Giải đáp Đạo Phật Thiền tông. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử: MỤC LỤC GIẢI ĐÁP THIỀN TÔNG 26 THÁNG 1 NĂM …

Xem tiếp

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 19/01/2020

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày Chủ Nhật 19-01-2020 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức buổi lễ Giải đáp Đạo Phật Thiền tông. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử:  

Xem tiếp

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 12/01/2020

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày Chủ Nhật 12-01-2020 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức buổi lễ Giải đáp Đạo Phật Thiền tông. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử: GIẢI ĐÁP 12/01/2020 SÁNG  

Xem tiếp

Video Giải Đáp Đạo Phật Thiền tông ngày 05/01/2020

Thưa quý độc giả và Phật tử, Ngày Chủ Nhật 05-01-2020 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức buổi lễ Giải đáp Đạo Phật Thiền tông. Chúng tôi xin được chia sẻ nguyên văn toàn bộ video cùng quý độc giả và Phật tử: GIẢI ĐÁP 05/01/2020   

Xem tiếp