Tin nổi bật

Chánh pháp Nhãn Tạng, Niết Bàn diệu tâm, pháp môn mầu nhiệm …

Vị Tổ sư Thiền tông đời thứ nhất:

Ngài Ma Ha Ca Diếp (Mahakasyapa), lớn hơn Đức Phật 1 tuổi, là một trong 10 đệ tử lớn của Đức Phật. Con của ông Ẩm Trạch và bà Hương Chí, nước Ma Kiệt Đà. Khi mẹ sinh Ngài ra, Ngài có làn da toàn màu vàng sáng ánh. Khi 22 tuổi, cha mẹ bảo cưới vợ, Ngài không chịu, cha mẹ ép quá, nên Ngài đặt điều kiện với cha mẹ như sau:

– Nếu cha mẹ tìm được cô gái nào có làn da như con, thì con mới bằng lòng cưới vợ.

Cha mẹ Ngài liền cho đúc một pho tượng bằng vàng, đẩy đi khắp nơi tìm người nữ nào có làn da giống như pho tượng. Khi pho tượng đẩy đến thị trấn Hàn Thuật Trung, có gia đình ông Phương Thủy Ái và vợ là bà Liểu Ánh Phương có nàng con gái mới 20 tuổi, tên là Hàn Phương Nga, có làn da y như pho tượng, nên Ngài đành phải chấp nhận cưới nàng.

Khi hai người cưới nhau, Ngài có trình bày cùng vợ: “Thật tình tôi không muốn cưới vợ nên đặt điều kiện khó này ra, không ngờ tôi gặp được nàng. Vậy, tôi xin nàng hãy cùng làm bạn tri kỷ với tôi thôi, không theo dâm dục thường tình. Nàng Hàn Phương Nga đồng ý. Hai người sống chung với nhau được 2 năm, Ngài xin cha mẹ cho Ngài và nàng Hàn Phương Nga xuất gia, cha mẹ Ngài bằng lòng, hai người vào núi tu hạnh đầu đà, tức tu khổ hạnh.

Ngài xuất gia được 1 năm, một tối nọ, Ngài nằm mộng thấy có vị đầu tóc bạc bảo: “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ra đời, hiện ở tịnh xá Trúc Lâm, ông nên đến đó để xin Đức Phật dạy pháp môn tu giải thoát”. Ngày sau, Ngài đến tịnh xá Trúc Lâm chí thành đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo:

– Lành thay, này Tỳ kheo Ma Ha Ca Diếp, đến đây, Như Lai nhờ người cạo râu tóc cho ông. Khi Ngài được những vị trong Tăng đoàn cạo râu tóc xong, Đức Phật cho Ngài thọ giới Tỳ kheo và mặc y ca sa, không bao lâu Ngài tu chứng được quả vị A La Hán.Vì Ngài tu khổ hạnh, nên thân hình tiều tụy, ăn mặc rách rưới, nên trong Tăng đoàn ai ai cũng chê cười Ngài.

Khi Đức Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa xong, Đức Phật đã 78 tuổi, còn Ngài 79 tuổi. Cũng là thời cơ truyền “Bí mật Thiền tông” cho Tổ vị thứ nhất, nên một buổi sáng mùa xuân, trên mặt bằng rộng lớn trên núi Linh Sơn, Đức Phật tập họp đông đảo đồ chúng, tay phải Đức Phật cầm cành hoa sen đưa lên, Ngài ngó từ phải qua trái, từ gần ra xa, mọi người ai ai cũng ngơ ngác, riêng Ngài Ma Ha Ca Diếp mỉm miệng cười, Đức Phật hỏi Ngài Ma Ha Ca Diếp:

– Tất cả mọi người không cười, sao ông lại cười?

Ông Ma Ha Ca Diếp trình thưa với Đức Phật:

– Kính bạch Đức Thế Tôn, nhờ Đức Thế Tôn tay cầm cành sen đưa lên, nên con đã nhận ra Tánh Thấy chân thật rõ ràng của con, nên con mừng quá nên con mỉm cười.

Đức Phật hỏi Ngài Ma Ha Ca Diếp:

– Ông thấy như thế nào?

Ngài Ma Ha Ca Diếp, không trả lời thấy như thế nào, mà Ngài trình thưa cùng Đức Phật bằng bài kệ 44 câu như sau:

Sen xuân nở tại Linh Sơn
Thiền hoa thanh tịnh ơn trên Phật Đà
Ý Phật con đã nhận ra
Tánh Thấy, y thấy, được qua luân hồi.

Bao năm khổ hạnh con thôi
Sống với tánh Thấy, luân hồi màng chi
Hoa sen con nhận tức thì
Niết bàn thanh tịnh tìm chi mệt người.

Phật ôi, Con đã ngộ rồi
Thấy trong thanh tịnh, là nơi quê nhà
Phật tánh, con đã nhận ra
Khi thấy, Ý thấy vượt xa muôn trùng.

Tánh Thấy hết sức lạ lùng
Muôn đời ngàn kiếp, lạ lùng mới hay
Thiền Thanh Đức Phật chỉ bày
Hôm nay thật sự, nhận ngay Tánh mình.

Nhận được, con chỉ lặng thinh
Nở ra nụ cười vui lắm Phật ôi
Trước kia, Phật dạy con “Thôi”
Mà thôi không được, luân hồi con đi.

Hoa sen con thấy tức thì
Tự nhiên dứt hết, không chi nói lời
Nụ cười thay thế chữ “Thôi”
Để trình Đức Phật, đôi môi thay lời.

Linh Sơn, con đã rõ lời
Thiền Thanh con biết, luân hồi dứt ngay
Trước huynh đệ, con trình bày
Môn thiền Thanh tịnh, khó ai nhận liền.

Mấy ngàn người bỏ tu riêng
Dụng công tìm kiếm khắp miền sơn lâm
Nhờ con lặng lẽ âm thầm
Bất ngờ nhận được, không lầm chuyển luân.

Hôm nay, thật sự con mừng
Mừng vì sinh tử đã dừng với con
Linh Sơn con quyết lòng son
Giữ môn thiền học thường còn thế gian.

Hễ ai muốn hết gian nan
Chỉ cần Thanh tịnh, mới sang quê nhà
Lòng con xin nói hết ra
Cám ơn Đức Phật, con xa luân hồi.

Thiền Thanh kỳ diệu Phật ôi!
Chỉ cần thanh tịnh, luân hồi bỏ con
Con nay kính nguyện lòng son
Truyền môn thiền học, được còn mai sau.

Ngài Ma Ha Ca Diếp trình lên Đức Thế Tôn bài kệ 44 câu mà Ngài đã đạt được “Bí mật Thiền tông” nhân Ngài nhìn thấy cành hoa sen trên tay Đức Phật.

Đức Phật nói với các vị Tỳ kheo và đại chúng:

– Này các vị Tỳ kheo và đại chúng, hôm nay Như Lai kiểm thiền Thanh tịnh bằng cành hoa sen, 1.250 các ông, duy nhất chỉ có ông Ma Ha Ca Diếp nhận ra được chánh pháp nhãn tạng Niết bàn diệu tâm, đây là pháp môn mầu nhiệm mà Như Lai dạy nơi thế giới này.

Như Lai dạy rõ pháp môn Thanh tịnh thiền này được lưu truyền như sau:

1- Việc truyền thiền Thanh tịnh này, đúng 15 ngày sau, Như Lai sẽ làm lễ truyền thiền Thanh tịnh này cho ông Ma Ha Ca Diếp, để thay Như Lai dạy pháp môn thiền Thanh tịnh này, sau khi Như Lai diệt độ.

2- Ông A Nan Đà và các đệ tử lớn của Như Lai cũng như đại chúng, thiết lập bàn hương và phẩm vật, để Như Lai làm lễ truyền thiền Thanh tịnh, trước sự chứng minh của Mười Phương Chư Phật, các ông hãy tựu hội về cho đầy đủ.

Vì sao các ông phải tựu hội?

– Vì đây là buổi lễ truyền thiền Thanh tịnh đầu tiên, cũng đồng nghĩa dòng chảy của “Mạch nguồn thiền Thanh tịnh” của Như Lai dạy đã khởi đầu tại đây. Mạch nguồn thiền Thanh tịnh này, tiếp theo là 35 đời Tổ nữa, được phân chia như sau:

– Ở nước Ấn Độ này có 28 đời Tổ.

– Nước lớn ở phương Đông có 5 đời Tổ.

– Còn nước nhỏ phương Đông, cũng gọi là nước Rồng có 3 đời Tổ.

Đến đây, Mạch nguồn thiền Thanh tịnh bị quên lãng, mãi đến đời Mạt Thượng pháp, ở tại đất Rồng mới có người nhận lại được, người này cho pháp môn thiền Thanh tịnh phổ biến đi khắp Năm châu.

3- Ông Ma Ha Ca Diếp, khi ông sắp tịch diệt, ông hãy truyền pháp môn Thanh tịnh thiền này lại cho ông A Nan Đà, để làm Tổ sư thiền đời thứ hai. Như Lai dạy các ông như sau: Khi ông A Nan Đà nhận Tổ vị thứ hai, phải đổi danh là Thiền tông.

Vì sao phải đổi danh như vậy?

Vì pháp môn Thanh tịnh thiền này, bắt đầu khởi dòng thiền của nó, tức nó được truyền theo “Tông pháp thiền” rõ ràng. Lần đầu tiên, Như Lai truyền thiền Thanh tịnh, người dự bao nhiêu cũng được, nhưng  khi ông Ma Ha Ca Diếp truyền  Thiền tông lại cho ông A Nan Đà, chỉ có ông A Nan Đà, ông Xá Lợi Phất và các đệ tử lớn của Như Lai dự thôi.

Vì sao chỉ có ông Xá Lợi Phất và các đệ tử lớn cũng như những cư sĩ hiểu được thiền Thanh tịnh mới dự?

Vì ông Xá Lợi Phất đã được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”, đồng nghĩa ông này đã vượt hơn cả “Bí mật Thiền tông”, nhưng vì ông Xá Lợi Phất chưa nhanh bằng ông Ma Ha Ca Diếp, hơn nữa, ông Xá Lợi Phất đến ngày ông A Nan Đà nhận Tổ vị thứ hai, ông Xá Lợi Phất đã trên 90 tuổi rồi, còn các đệ tử lớn và những vị cư sỹ các vị này đã hiều được căn bản của pháp môn thiền Thanh tịnh. Nếu nói theo Thanh tịnh thiền, các người này chỉ giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông” thôi.

Vậy, ngày trăng tròn tháng 2 này, Như Lai sẽ chánh thức hành lễ truyền Thanh tịnh thiền cho ông Ma Ha Ca Diếp. Vậy, các ông mỗi người một việc, lo buổi lễ này cho thật chu đáo, ai lo việc gì cố gắng cho tốt.

Đức Phật vừa nói xong, tất cả giải tán và lo công việc của mình.

Sáng ngày trăng tròn tháng 2, ban sáng, ánh sáng mặt trời nắng gắt chói chang, nhưng khi mặt trời vừa nhô lên đến lưng chừng núi, cũng là lúc Đức Phật và đệ tử của Ngài cũng như tất cả Ưu bà tắc và Ưu bà di tập họp đông đủ. Bất ngờ, trên không trung mây ngũ sắc bao quanh núi Linh Sơn, làm bầu trời sáng rực và mát diệu.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mặc áo choàng lấp lánh ánh hào quang, từ từ bước lên lễ đài, và nói:

Kính lạy Đức Phật cổ Nhiên Đăng và Mười Phương Chư Phật đã thành Phật trước tôi. Hôm nay, tại mặt bằng rộng lớn nơi núi Linh Sơn cõi ở Ta bà này. Tôi là Bồ tát Hộ Minh, tử cung trời Đâu Suất, xuống trần gian này làm con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Da. Được Đức vua và hoàng hậu đặt cho cái tên là Thái tử Tất Đạt Đa, tôi tu đã đạt được đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh Giác, biết được 6 pháp môn tu nơi thế giới Dục giới này. Trong đó, có 5 pháp môn tu theo vật lý, có kết quả theo chiều vật lý. Một pháp môn tu phi vật lý, tức tu để được giác ngộ rồi giải thoát ra khỏi thế giới Dục giới này.

Ông Ma Ha Ca Diếp, là một trong mười đệ tử lớn của tôi, khi tôi kiểm thiền, ông đã đạt được “Bí mật Thanh tịnh thiền”. Vì vậy, hôm nay tại lễ đài nơi núi Linh Sơn cõi Nam Diêm Phù Đề này, trước sự chứng minh của Đức Phật cổ Nhiên Đăng là vị sư phụ đã thọ ký cho tôi, sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, cũng như Hằng hà sa số Chư Phật Mười Phương, tức những vị đã thành Phật trước tôi từ vô lượng kiếp trước.

Hôm nay, tôi đã hoàn thành dạy 6 pháp môn tu mà các vị Phật xưa cũng đã dạy. Vì còn một thời gian ngắn nữa, tôi sẽ nhập Niết bàn để trở về nguồn cội của chính mình. Cũng như các vị Phật trước, vị Phật nào trước khi rời thế giới vật lý này, đều phải truyền thiền Thanh tịnh lại cho đệ tử nào đạt được “Bí mật Thanh tịnh thiền”, để người đó làm Tổ sư thiền thứ nhất.

Hôm nay, nơi cõi Nam Diêm Phù Đề này, khi tôi kiểm thiền, ông Ma Ha Ca Diếp là người đầu tiên nhận được “Chánh pháp nhãn tạng Niết bàn diệu tâm”, là pháp môn mầu nghiệm không truyền theo kinh điển thông thường, mà phải truyền riêng theo dòng thiền của nó. Do vậy, hôm nay tôi kính trình lên Đức Phật cổ Nhiên Đăng cũng như Chư vị Phật quá khứ Mười Phương. Ông Ma Ha Ca Diếp là người đã đạt “Bí mật Thanh tịnh thiền”, có làm kệ nói lên được chỗ chân thật những thứ trong Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh. Nên hôm nay, tôi làm lễ truyền Thanh tịnh thiền này. Vậy, kính xin Đức Phật Nhiên Đăng và Mười Phương Chư Phật chứng minh cho tôi.

Trước khi hành đại lễ truyền thiền Thanh tịnh, tôi và những vị có mặt đồng

Dâng hương:

Khói hương bay khắp bầu trời xanh
Rốt ráo chúng tôi bổn nguyện lành
Trên khói hương này Chư vị ngự
Tôi xin hành lễ truyền thiền này.

Khai lễ truyền thiền:
Thiền hoa nở tại Linh Sơn
Thiền Thanh cao quí tuyệt hơn ngọc vàng
Trải qua khắp chốn gian nan
Đi qua khắp nước hiện an nơi này.

Ông hãy nghe dạy của Thầy
Tìm nhiều phương cách, thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ Ma có duyên
Nhận được nguồn thiền, chỉ riêng một mình.

Diếp, ông biết được lặng thinh
Chỉ mỉm miệng cười thay lời trình thôi
Như Lai, xác nhận phải rồi
Không theo luân hồi vật lý phải xa.

Tất cả những vị ngộ ra
Chính tâm thanh tịnh Ta đây lưu truyền
Hôm nay ông có đại duyên
Nhận được Nguồn thiền chánh pháp của Ta.

Y theo lời dạy của Ta
Hễ ai nhận được ý Ta dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin.

Hôm nay, tại núi hiển linh
Chính thức truyền thiền chứng nhận cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Truyền cho Nan Đà làm Tổ tiếp theo.

Vượt qua bể khổ hiểm nghèo
Chỉ cần thanh tịnh, giàu nghèo màng chi
Ông phải cố gắng truyền đi
Nan Đà nhận lấy truyền thì dài lâu.

Thiền Thanh không cần nguyện cầu
Chỉ cần thanh tịnh, bể dâu không màng
Tâm mình thanh tịnh bình an
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa.

Thiền thanh không cần sớm trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
Được vậy, là được bình an
Ta nay chỉ rõ có đàng này thôi.

Ông nay đã hiểu được rồi
Ta cấp chứng nhận, ngộ rồi thiền Thanh
Các ông không phải đua tranh
Pháp thiền Thanh tịnh, dành người ngộ ra.

Hôm nay, Ta Phật Thích Ca
Chính thức truyền thiền Ma Ha nhận thiền
Ông phải cố gắng giữ riêng
Tâm ông thanh tịnh chỉ riêng từng người.

Buổi lễ hôm nay tươi vui
Mười Phương Chư Phật tươi cười chúc vang
Thế giới vật lý bình an
Vì được an nhàn, nhờ pháp thiền Thanh.

Mười Phương Chư Phật bao quanh
Chúc mừng Ca Diếp là anh ngộ thiền
Thiền Thanh Ta chỉ truyền riêng
Chính thức truyền thiền chứng nhận cho ông.

Đức Phật vừa đọc xong 52 câu kệ truyền thiền Thanh tịnh cho ông Ma Ha Ca Diếp. Trên hư không, nhạc trời đồng loạt đánh lên. Cùng lúc tiếng pháp của Mười Phương Chư Phật đồng nói vang trùm khắp:

– Chúng tôi là các vì Phật xưa, chúc mừng cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nay đã truyền xong pháp môn thiền Thanh tịnh cho ông Ma Ha Ca Diếp.

Và các Ngài đồng vang nói:

– Hạnh phúc thay! Thế giới Nam Diêm Phù Đề này đã có người nhận được chánh pháp thiền Thanh tịnh!

– Hạnh phúc thay! Pháp môn thiền Thanh tịnh bắt đầu lưu hành nơi cõi Nam Diêm Phù Đề này!

– Hạnh phúc thay! Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã truyền xong pháp môn Thanh tịnh thiền nơi thế giới Ta bà này!

Tổ 1 - Ma Ha Ca Diếp 1

Vị Tổ Sư Thiền tông thứ Nhất: Ma-Ha-Ca-Diếp (Ảnh: Sưu tầm).

Trích quyển “Cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ Sư Thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa – Việt Nam” – tác giả Nguyễn Nhân.