Tin nổi bật

Chùa Thơ

Lời nói đầu

Kính thưa độc giả.

Ở miền Bắc Việt Nam có chùa Dâu và chùa Đậu. Ở miền Tây Nam Bộ có chùa Dơi, chùa Đèn Sáp và chùa Đất Sét. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì có chùa Gò. Còn ở miền Đông Nam Bộ thì có chùa Thơ.

Danh của mỗi ngôi chùa là nói lên địa danh hay đặc điểm của ngôi chùa đó:

1- Chùa Dâu: Tọa lạc nơi trồng dâu nổi tiếng. Chùa này do những người trồng dâu nuôi tằm xây dựng lên.
2- Chùa Đậu: Nơi làng này có nhiều vị thi “đậu” văn bằng cao và làm quan các thời đại. Dân làng họ tự nguyện bỏ tiền ra hùn xây dựng lên ngôi chùa này. Đặc biệt hơn, ngôi chùa này có 2 vị Thiền sư “đậu” được “Yếu chỉ Thiền tông” và đạt được “Bí mật Thiền tông” và cũng nhận ra được “Pháp thân thanh tịnh” của quí Ngài, còn lưu lại nhục thân của mình.
3- Chùa Dơi: Nơi cư trú rất nhiều của những “chú” dơi. Vì vậy, bá tánh gần xa gọi là “Chùa Dơi”.
4- Chùa Đèn Sáp: Nơi có 2 cây đèn sáp cháy liên tục hằng nửa thế kỷ, nên có danh hiệu này.
5- Chùa Đất Sét: Ngôi chùa xây dựng đầu tiên bằng đất sét, nên có danh từ lưu lại cho đến ngày hôm nay.
6- Chùa Gò: Xây dựng trên gò đất cao, là nơi thành lũy ngày xưa, nên dân chung quanh chùa gọi là “Chùa Gò”.
V.v…

Các chùa nói trên, nhân dân bản địa lấy đặc thù hoặc di tích hay hình ảnh của địa phương mình mà đặt tên ngôi chùa. Đây là bản sắc dân tộc của người Việt Nam. Ví dụ, như phường Bến Nghé, quận Một, thành phố Hồ Chí Minh, lấy danh từ kinh Bến Nghé để đặt tên cho tên phường của mình.

7- Chùa Thơ: Hiện tại ở miền Đông Nam Bộ, có một ngôi chùa gọi là “Chùa Thơ”, nhưng ít người biết đến.

Vậy, Chùa Thơ là gì?

Xin kính thưa, ngôi chùa này, là nơi có khắc lại rất nhiều bài kệ bằng đá, của Đức Phật, của những vị Tổ sư Thiền tông, những bài thơ của những vị đạt được “Bí mật Thiền tông”, còn lưu lại nhiều bài thơ rất hay.

Những bài kệ và thơ chúng tôi phân loại như sau:

Một: Những bài kệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, có tựa của 3 bài kệ:
1- Đức Phật dạy tu Thiền tông.
2- Đức Phật dạy những gì trong “Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”.
3- Đức Phật dạy về “Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền tông”.

Hai: Những bài kệ ngộ thiền của 36 vị Tổ sư Thiền tông: Ấn Độ – Trung Hoa – Việt Nam.
Ba: Những bài kệ của những vị Thầy đạt được “Bí mật Thiền tông” vào thế kỷ 20 và những vị Thầy kế tiếp.
Bốn: Những bài thơ của những vị trong và ngoài nước “Giác ngộ Thiền tông”.

Vì có 4 đặc điểm nói trên, nên chùa này được gọi là “Chùa Thơ”, chớ danh hiệu thật sự là chùa Thiền tông Tân Diệu, tọa lạc tại số 273, ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.