Tin nổi bật

Công khai hay chôn xuống mồ 40% tuyệt mật Huyền Ký của Đức Phật?

         

 

THƯ GÓP Ý

          Ninh Thuận, ngày 22 tháng 8 năm 2017

           Kính chào: Ban Quản Trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu

                             Kỉnh lễ Viện Chủ

 

          Tôi tên NGUYỄN VĂN MẠNH, sinh năm 1947, cư ngụ tại Ninh Thuận, là Phật gia số 601. Lần đầu tiên đến chùa Thiền Tông Tân Diệu để dự lễ truyền thiền và sau đó có dự buổi lễ sinh hoạt nội bộ, được nghe lời dạy của Viện Chủ, tôi có vài ý kiến đóng góp gởi lên Ban Quản Trị duyệt xét:

          1- Viện Chủ tiết lộ, hai năm nữa là mãn nhiệm vụ, ngay bây giờ Ban Quản Trị xin thầy làm di chúc.

          2- Huyền Ký mà Thầy tiết lộ mới có 60%, số còn lại Thầy sẽ ghi vào bảng đá dựng tại chùa, Ban Quản trị cố gắng thực hiện.

          3- Phật tử nào muốn chùa cấp bằng chứng nhận đạt “Bí Mật Thiền Tông”, thì phải có bài kệ ít nhất 12 câu và trả lời 26 câu hỏi mà chùa đề ra.

          – Theo tôi hiểu, khi tâm vật lý thanh tịnh thì sẽ có những câu kệ phát ra từ trong tánh phật đúng nguyên tắc của thi thơ:

          – Nếu thất ngôn tứ tuyệt là bốn câu 7 chữ. Chữ thứ 7 của câu 1,2 và 4 đồng âm điệu.

          Ví dụ:    NHỚ PHẬT TỔ THẦY

          NHỚ vô lượng kiếp con tu cầu

          PHẬT tánh trong ta mãi đi tìm

          TỔ đã dạy rõ không dụng công

          THẦY chỉ tất cả tu tập thành.

          Hoặc song thất lục bát, hai câu 7 chữ, một câu 6 chữ, một câu 8 chữ hoặc lục bát nhưng phải đúng âm điệu – Chữ thứ 6 của câu một phải đúng vần chữ thứ 6 câu hai. Chữ thứ 8 của câu hai phải đúng vần chữ thứ 6 của câu ba. Cứ như vậy mà tiếp…

          Ví dụ:

          Bốn hai niên cúng nguyện cầu

Sáng trưa chiều tối bốn thời không quên

          Cầu lên các đấng bề trên

          ….

          Đọc trong kinh, tôi thấy huynh, tỷ làm thi thơ tự do.

          Về phần trả lời 26 câu hỏi, tôi góp ý:

          – Phật tử phải học thuộc lòng 26 câu đáp án của Ban Quản Trị đưa ra. Ngày truyền thiền trả bài trước chánh điện độ 15 phút, nếu không đủ thời gian thì Ban Quản Trị làm một số thăm, mỗi thăm có từ 1 đến 5 câu đáp án trong số 26 câu hỏi. Phật tử lên bốc thăm và trả bài trước chánh điện. (Có thể cho Phật tử bốc thăm trước giờ làm lễ để Phật tử ôn bài đợi đến phiên mình). Việc này có ưu điểm hơn trả bài bằng bài viết, hơn nữa người không biết chữ cũng vẫn tu theo thiền tông được.

          4- Nếu tôi được cấp bằng chứng nhận đủ tư cách truyền “Bí Mật Thiền tông” lại cho người sau, tôi được cưới vợ không?

          Thành thật cám ơn.

           Phật gia NGUYỄN VĂN MẠNH

          Ban Quản Trị Tổ Đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu xin trả lời thư góp ý và câu hỏi của Phật gia NGUYỄN VĂN MẠNH như sau:

          1-  Đáp góp ý câu số 1: Viện Chủ đã có làm di chúc và Viện Phó sẽ là người thay thế Viện Chủ. Ban Quản Trị chùa sẽ điều hành chung.

          2- Về 40% phần tuyệt mật còn lại trong “HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG”, Viện Chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu sẽ đứng ra công bố toàn bộ 40% còn lại, NẾU CÓ AI ĐỨNG RA XIN PHÉP CHÍNH QUYỀN CHO PHÉP CÔNG BỐ.

           Buổi lễ công bố đó đương nhiên phải có giấy phép của chính quyền, tương đương buổi lễ công bố Huyền Ký vào tháng 5 năm 2017.

          Nếu không có giấy phép được công khai công bố 40% còn lại của Huyền Ký lúc Viện Chủ còn đang tại vị, thì Viện Chủ sẽ ghi chép lại bằng giấy và chôn theo xuống mồ.

          Sau này, có ai lấy được phần tuyệt mật còn lại đó dưới mồ, nếu người đó muốn công bố, thì in ra để công bố.

          3- Thơ hay kệ, tùy theo trình độ từng người, miễn sao người ta nói lên được ý sâu mầu, diễn đạt được sự giác ngộ thiền. Hầu hết các bài kệ của các vị xin cấp “Bí Mật  Thiền Tông”, họ đều không phải là những nhà thơ chuyên nghiệp, do đó họ viết kệ hoặc thơ không theo luật bằng – trắc của thơ.

          Về phần trả lời 26 câu hỏi, người được truyền thiền không cần phải trả lời tại chánh điện vì không có đủ thời giờ, hơn nữa ngày trước những người được truyền thiền rất ít so với bây giờ. Ban kiểm thiền sẽ đánh giá trình độ giác ngộ của các Phật tử bằng 12 câu kệ.

          Trường hợp bốc thăm câu hỏi trước khi được truyền thiền, việc này không khả thi vì rằng mỗi người ở một nơi, có những người ở cách xa chùa hàng ngàn Km, nên việc bốc thăm không phải là biện pháp tốt nhất.

          4- Người muốn đứng ra truyền “Bí Mật Thiền Tông” cho người khác, bản thân người đứng truyền thiền phải là một Thiền Gia. Một Phật Gia muốn được phong Thiền Gia, vị Phật Gia đó phải :

          – Phải giúp cho ít nhất 30 người “Giác Ngộ Yếu Chỉ Thiền Tông”, giúp 15 người đạt “Bí Mật Thiền Tông”. Ngoài ra phải có tinh thần tích cực, có công trong việc phổ biến pháp môn Thiền Tông tại Tổ Đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu.

          – Người đứng ra truyền “Bí Mật Thiền Tông” cho người khác phải có đủ TÂM – TÀI – LỰC.

          1/- Tâm phải như thế nào?

          * Tâm phải có 4 phần:

          – Một là, phải có tâm trong sáng và hiểu thật rõ ràng pháp môn Thiền tông học này.

          – Hai là, không mê tín dị đoan.

          – Ba là, phải lo gia đình và Tổ quốc mình.

          – Bốn là, không nghe lời xúi giục của kẻ xấu.

          2/- Tài phải như thế nào?

          * Tài phải thực hiện 2 phần:

          – Một là, phải có Tài điều hành chùa Thiền tông hay Thiền tông thất.

          – Hai là, phải có Tài chánh dồi dào, không nhận của ai một đồng nào.

          3/- Lực phải như thế nào?

          * Lực phải thực hiện 2 phần:

          – Một là, phải có sức Lực khỏe mạnh, điều hành chùa Thiền tông hay Thiền tông thất ít nhất 20 năm.

          – Hai là, khi tu theo pháp môn Thiền tông rồi thì:

          1/- Không có sức Lực khỏe mạnh, thì đừng xây chùa Thiền tông hay Thiền tông thất làm chi.

          2/- Pháp môn Thiền tông học này là Cực Dương, người mà mê tín dị đoan, nghe mình phổ biến pháp môn Thiền tông học này ra, họ chửi mình, mình phải có Lực chịu đựng, không oán hận người chửi.

          * Tất cả những Thiền tông gia hay Phật gia Thiền tông, hãy lượng: Tâm – Tài – Lực của mình, mà xin Chính quyền cấp phép xây dựng chùa Thiền tông hay Thiền tông thất.

          * Nếu xây dựng chùa Thiền tông hay Thiền tông thất ra, mà không có đủ 3 phần nói trên, thì làm mất thanh danh của pháp môn Thiền tông học này; tức nói một đàng làm một nẻo.

          * Thì người này, không xứng đáng là một Thiền tông gia hay một Phật gia Thiền tông, đứng trong hàng ngũ của pháp môn Thiền tông.

          – Sau khi được phong Thiền Gia, vị Thiền Gia đó phải được Ban Quản Trị Tổ Đình Chùa kiểm 36 câu hỏi, nếu đạt thì mới được cấp bằng “Đủ Tư cách đứng ra truyền “Bí Mật Thiền Tông” cho người sau”.

          – Một vị điều hành một chùa Thiền Tông hoặc Thiền Tông Thất, nếu có ai cần giải đáp về Thiền Tông, thì người đứng ra truyền “Bí Mật Thiền Tông” cho người sau phải tự trả lời được hết các câu hỏi. Không từ chối bất cứ câu hỏi nào.

          + Phần câu hỏi riêng tư, Ban Quản Trị Chùa không xen vào nhân quả vật lý, chuyện đó tùy duyên thôi.

                             Ban Quản Trị Tổ Đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu.