Tin nổi bật

Đáp án câu hỏi tháng 10 và nêu câu hỏi tháng 11

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHÙA TÂN DIỆU

THIỀN TÔNG VIỆT NAM

273, ẤP CHÁNH HỘI, XÃ TÂN MỸ, HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN

THÔNG BÁO

V/v Đáp án câu hỏi cháu Đỗ Đức An tháng 10

—ooo—

 

Thưa quý độc giả, vừa qua cháu Đỗ Đức An, cư ngụ đường CMT8, quận 3, TP.HCM có gửi về Ban quản trị nhờ giải đáp câu hỏi tháng 10 như sau:

Đức Phật dạy tu Thiền tông có 6 không:

1/- Không dụng công ngồi thiền.

2/- Không dẹp vọng tưởng.

3/- Không tụng kinh.

4/- không cúng.

5/- Không lạy.

6/- Không tu hành bất cứ thứ gì.

Như vậy, làm sao về Phật giới được?

– Xin đáp 1 chữ.

– Sau đó, phải giải thích rõ ràng, ngắn gọn, không lòng vòng mà dính vào văn tự Bát Nhã.

Xin trả lời 1 trong 3 nơi :

1/- Email về địa chỉ Thientong2013@gmail.com, của chùa Thiền tông Tân Diệu.

2/- Thư về chùa Thiền tông Tân Diệu số: 273, ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

3/- Trả lời qua điện thoại.

Ban quản trị thông qua 3 phương tiện trên, đã nhận được nhiều rất câu trả lời từ độc giả. Chúng tôi xin tổng kết như sau:

CÓ 11 CHỮ SAU ĐÂY ĐÁP KHÔNG ĐÚNG Ý, GỒM CÓ 41 VỊ:

1/- Buông: Có 16 vị.       2/- Dừng:07 vị.       3/- Thôi:07 vị.

4/- Dứt:03 vị.       5/- Kệ:        01 vị.      6/- Hành:01 vị.       7/- Tịnh: 01 vị.

8/- Ngộ: Có 01 vị.     9/- Thoát:  Có 01 vị.     10/- Thiền: Có  01 vị.      11/- Không:02 vị.

25 Vị đã xuất sắc đáp đúng câu hỏi của cháu Đỗ Đức An là chữ “Biết”, có 5 phần biết như sau:

– Một là, biết được qui luật nhân quả luân hồi của trái đất.

– Hai là, biết được tánh Phật thanh tịnh của mình là gì.

– Ba là, biết được tánh người của mình gồm có những chi.

– Bốn là, biết được tạo ra công đức mới thì về quê.

– Năm là, biết được phước đức ủ ê luân hồi!

Vì vậy,

Đức Phật dạy chữ “Biết” thôi
“Biết”được tất cả luân hồi bỏ “Ta”
Lời dạy của Phật Thích Ca
“Buông, Dừng, Thôi, Dứt”, được ra luân hồi.

CÂU HỎI THÁNG 11 CHÁU ĐỖ ĐỨC AN GỬI TỚI BAN QUẢN TRỊ NHỜ GIẢI ĐÁP:

* Ai cũng là con người các bộ phận như nhau. Nhưng tại sao:

Một: Lý do gì con người được… khôn?

Hai: Lý do gì con người bị… dại

Hãy trình bày bằng 1 công thức rõ ràng và khoa học?

Đáp án xin gửi về 1 trong 3 cách đã nêu ở trên. Xin trân trọng cám ơn.

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU NGÀY 02 THÁNG 11 NĂM 2016.

BAN QUẢN TRỊ.