Tin nổi bật

7. Đức Phật dạy tu Thiền tông – Công thức Giải thoát

MỤC LỤC

1. Lời nói đầu
2. Dẫn nhập – Đối đáp
3. Xuất hoàng cung
4. Đức Phật dạy về 10 Pháp Giới
5. Đức Phật dạy về 16 thứ Tánh Người
6. Đức Phật dạy tu Thanh tịnh Thiền
7. Công dụng 3 phần Thanh tịnh – Rỗng lặng – Hằng tri?
8. Con người có TÂM không?
9. Sao không thể nhìn được cửa “Hải triều Dương” ?
10. “Nhất tự Thiền” là tu làm sao?
11. Sao chúng con lại nói Như Lai bị ma ám ?
12. Làm nghề buôn bán, làm sao tu theo Thanh tịnh Thiền ?
13. Đang làm việc tự nhiên bị “mất thân” ?
14. Phương pháp giải thoát tiện và nhanh nhất ?
15. Công Đức lưu giữ ở đâu và để làm gì ?
16. Sao con được “Rơi vào Bể Tánh thanh tịnh Phật Tánh” dễ như vậy ?
17. Lý do gì loài người bị luân hồi ?
18. Làm cách nào cho tâm tự nhiên thanh tịnh ?
19. Sao gọi là Địa Ngục và Ngục tối ?
20. Tại sao khi lìa bỏ thế giới này mà thân vẫn còn đau nhức ?
21. Ngoài thế giới này ra, còn gọi là gì nữa ?
22. Để không bị luân hồi
23. Làm sao để Giải thoát ?
24. Pháp môn Thanh tịnh thiền đơn giản vậy mà sao không ai thực hành ?
25. Thế Tôn dạy có mấy pháp môn nơi thế giới này ?
26. Tri Kiến lập Tri, tức vô minh bổn ?
27. Pháp môn Thanh tịnh Thiền, đời sau có nhiều người tu theo không ?
28. Căn bản Phật Tánh ?
29.Nguyên lý trở về Bể Tánh thanh tịnh
30. Tiếng nói có còn hoài trong không gian không ?
31. Tu các pháp môn khác không giải thoát được sao ?
32. Con đường nhanh nhất để trở về nguồn cội ?
33. Tu làm sao để trở về Bể Tánh thanh tịnh ?
34. Vì sao Như Lai dạy 5 pháp môn tu dụng công ?
35. Cách vượt ra thế giới loài người để trở về Phật Giới ?
36. Đoán biết sự luân hồi của người thân trước khi họ qua đời ?
37. Thôi ! Dứt !
38. Sao Như Lai lại dạy các pháp môn trước ?
39. Cách tu pháp môn Thanh tịnh thiền
40. Sau khi con người rời thân tứ đại, thời gian luân hồi các nơi là bao lâu ?
41. Đức Phật thọ ký cho một cư sỹ thành Phật
42. Kệ kính mừng Phật Đản
43. Phân tích 6 pháp môn tu
44. Đức Lục Tổ dạy về ý sâu mầu của pháp môn Thanh tịnh thiền
45. Đức Lục Tổ dạy về cấp giấy và bằng chứng nhận
46. Đức Lục Tổ dạy về nguy hiểm của pháp môn Thanh tịnh Thiền
47. Ngọc Xá Lợi hiện nay lấy từ đâu ra ?48. Sao hiện nay có đến 3 nơi dạy tu Thiền tông ?49. Sao tu theo Thiền tông có cấp bằng chứng nhận ?
50. Đã là Thiền tông của Đức Phật dạy, sao lại có khác ?
51. Tiêu chuẩn của một Thiền sư ?
52. Khi tu dẹp hết vọng tưởng có thành Phật được không ?
53. Cách “nếm” mùi vị của Thanh tịnh Thiền ?
54. Thiền gia đối đáp với Thiền sư
55. “Tâm ta không ngữ cú, không một pháp cho người” ?
56. Sao pháp môn Thanh tịnh thiền có sức “công phá” các pháp môn trước ?
57. Người khi Ngộ Tánh như thế nào ?
58. Sao lại nói “nghiệp chướng bổn lai không” ?
59. Không lẽ các pháp môn khác của nhà Phật, không giải thoát được sao ?
60. Truyền tâm ấn có phải là truyền Thiền tông không ?
61. Tu cần, tu chánh, tu tối, tu sáng ?
62. Người tu theo Thiền tông, tại sao không được dụng công ?
63. Tâm hằng sanh muôn pháp ?
64. Lý giải cụ thể về Tam Giới mà Đức Phật nói
65. Sao Phật Hoàng Trần Nhân Tông lại để hiệu là “Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử” ?
66. Tánh và linh hồn có giống nhau không ?
67. Cúng trai tăng thế nào cho đúng ?
68. Tôi là một giảng sư, nếu tu theo Thiền tông, tôi thất nghiệp sao ?
69. “Tánh Thấy, không Thấy, chỗ xưa Niết Bàn” là thế nào ?
70. Tại sao dụng công tu là còn bị luân hồi ?
71. Phật là gì ? Ai Thấy ? Ai Nghe ?
72. Sao tôi nói pháp Thiền tông cho người khác nghe lại bị chửi ?
73. Sao không công khai đứng ra phổ biến Thiền tông cho nhiều người biết ?
74. Lộ trình của người hành Thiền tông để trở về nguồn cội ?
75. 48 Lời nguyện của Đức Phật A Di Đà là sai sao ?
76. Xin chứng minh là Thầy nhận được “mạch nguồn Thiền thanh tịnh”
77. Trong 12 bộ Kinh Đại thừa, chẳng lẽ không có Kinh nào dạy chỗ Giải thoát ?
78. Căn cứ vào đâu mà nói các pháp môn tu hiện nay không Giải thoát ?
79. Mê tín dị đoan là sao ?
80. Hùn xây 3 chùa lớn và phụ xây 7 ngôi chùa nhỏ, có được Giải thoát ?
81. Tu theo Thiền tông cốt để thành Phật ?
82. Thí nghiệm đo đạt Thanh tịnh thiền bằng máy đo “Gia tốc”
83. Những gia đình đặc biệt Ngộ Thiền
84. Lời soạn giả
85. Liên hệ để biết thêm Thiền tông