Tin nổi bật

Hình ảnh Lễ Truyền Thiền ngày 30/7/2017

HÌNH ẢNH LỄ TRUYỀN THIỀN TẠI CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

NGÀY 30 THÁNG 7 NĂM 2017