Tin nổi bật
Trang chủ » Tiêu điểm » Hình ảnh phong và truyền thiền ngày 12/8/2018

Hình ảnh phong và truyền thiền ngày 12/8/2018

Hình ảnh Lễ phong và truyền thiền ngày 12/8/2018

 

Video truyền hình trực tiếp Lễ truyền thiền ngày 12/8/2018