Tin nổi bật

Hỏi về xây dựng Khu tưởng niệm các anh hùng dân tộc

Thư quý độc giả và Phật tử,

Ngày 05-05 vừa qua, tại Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có tổ chức giải đáp những câu hỏi về pháp môn thiền tông cũng như các câu hỏi liên quan đến chùa Thiền tông Tân Diệu. Trong đó, có câu hỏi về tình hình và tiến độ việc xây dựng Khu tưởng niệm các anh hùng dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử như thế nào.

Thiền gia, Soạn giả Nguyễn Nhân, Viện chủ chùa Thiền tông Tân Diệu cũng đã trả lời tất cả những câu hỏi mà quý Phật tử và độc giả gần xa đặt ra. Trong đó, có phần trích đọc bức thư gửi lần thứ hai của soạn giả Nguyễn Nhân, gửi đến ông Chủ tịch Nước, ông Thủ Tướng Chính Phủ và bà Chủ tịch Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Xin được chia sẻ cùng quý độc giả và Phật tử gần xa: