Tin nổi bật

Lời dạy sau cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn

Ngài Ca Chiên Diên trình thưa hỏi tiếp:
– Kính bạch Đức Thế Tôn, Mạch nguồn Thanh tịnh thiền, Đức Thế Tôn dạy ở thế giới này, khi nào mới chấm dứt?
Đức Phật dạy Ngài Ca Chiên Diên và tất cả các đệ tử lớn cũng như các Ưu bà tắc, Ưu bà di đang có mặt tại rừng Sa La:
– Này ông Ca Chiên Diên, các đại đệ tử của ta cũng như đtất cả đại chúng:
Như Lai lặp lại, Mạch nguồn thiền Thanh tịnh mà Như Lai dạy trên núi Linh Sơn ở cõi Ta bà này. Sau khi Như Lai diệt độ, tiếp có 33 người nhận được Mạch nguồn thiền Thanh tịnh của Như Lai, các người ấy nối tiếp truyền cho nhau gọi là Tổ, các Tổ sau này gọi là Mạch nguồn Thiền tông, duyên lớn của Mạch nguồn Thiền tông, lần lược chảy về phương Đông, đến đời Mạt Thượng pháp, nhiều người ở cõi Ta bà này nhận được, nhờ vậy tu giải thoát không khó.

Ngài Ca Chiên Diên lại thưa hỏi tiếp:
– Kính bạch Đức Thế Tôn, vì sao đời Mạt Thượng pháp mà lại có rất nhiều người nhận được Mạch nguồn thiền Thanh tịnh của Như Lai dạy?
Đức Phật dạy Ngài Ca Chiên Diên:
– Vì vào thời Mạt Thượng pháp, trí khôn loài người rất cao, như:
– Nhiều bệnh ngặt nghèo họ chữa trị rất dễ dàng, đi lại
của họ:
– Trên không, như chim.
– Dưới nước, như cá.
– Trên mặt đất, di chuyển nhanh gấp mấy chục lần những loài chạy nhanh hiện nay.
– Khí cụ đấu tranh, họ chế ra những khí cụ giết người hằng loạt. Một cái ấn nút, có thể giết chết cả vạn người!
Đức Phật dạy thêm:
– Vì đầu óc họ quá thông minh, nên họ có cái nhìn hết sức thực tế và khoa học. Những đạo giáo hiện nay nơi cõi Ta bà này, đến lúc đó không còn thích hợp nữa, kể cả các giáo pháp của Như Lai dạy các ông tu lúc ban đầu. Duy nhất, chỉ còn pháp môn Thanh tịnh thiền là phù hợp với loài người vào thời kỳ ấy mà thôi.
Vì sao Thanh tịnh thiền còn phù hợp?
Vì Thanh tịnh thiền là chân thật trong càn khôn vũ trụ này vì nó là tự nhiên như vậy, không bị cuốn hút của vật lý trần gian, nên không nhân mà cũng không quả. Vì vậy, được gọi là Chân Như tức là cái Như Như chân thật.
Ngài Ca Chiên Diên lại trình thưa và hỏi tiếp:
– Kính bạch Đức Thế Tôn, như vậy, pháp môn Thanh tịnh thiền của Như Lai dạy sau cùng nơi núi Linh Sơn, đến thời Mạt Thượng pháp có còn chăng?
Đức Phật dạy:
– Này ông Ca Chiên Diên, đến đời Mạt Thượng pháp, ở tại đất Rồng có một người xuất gia và một người tại gia, hai người này nhận được Mạch nguồn thiền Thanh tịnh của Như Lai.
Người xuất gia có duyên lớn, nên vị ấy phổ biến nguồn thiền Thanh tịnh của Như Lai rất rộng rãi, cất nhiều chùa mang phong cách Thiền tông, nhưng số người nhận được Mạch nguồn thiền Thanh tịnh không có là bao.

Vì sao vậy?
Vì những người nghe Mạch nguồn thiền họ cũng đến nghe, họ nghe vì tính hiếu kỳ, chứ không phải nghe để nhận ra Phật tánh của chính mình, có một số lớn người đến không phải để giác ngộ và giải thoát, mà đến nghe để khoe mình là đệ tử của vị thấy ấy. Do đó, Mạch nguồn thiền Thanh tịnh của Như Lai dạy họ không thế nào nhận được.
Còn người tại gia, có duyên nhỏ, người này cũng nhận được Mạch nguồn thiền Thanh tịnh của Như Lai có phần sâu sắc và rõ ràng hơn. Người này, tuy không xuất gia, tự mình xây lên một ngôi chùa mang phong cách thiền, dám đề hiệu là Thiền tông, tức nói thẳng đến chỗ sâu mầu pháp môn thiền Thanh tịnh mà Như Lai dạy nơi núi Linh Sơn. Người này bị sự chống đối dữ dội của không biết bao nhiêu người khác, nhưng sau cùng người này cũng được toại nguyện.
Đặc biệt, người tại gia này, dám bỏ ra một số tiền lớn của mình để xây dựng lên một tiểu Linh đài, lấy danh hiệu là Thiền tông Phật đài. Trên đỉnh Thiền tông ấy, thiết kế một Linh Sơn Hội Thượng Phật, mô tả lại nơi núi Linh Sơn mà Như Lai dạy kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

Người này phổ biến Mạch nguồn thiền Thanh tịnh của Như Lai bằng văn viết, nên dễ len lỏi vào ngõ ngách tâm hồn của nhiều người. Vị ấy biết, nếu phổ biến ở các chùa thì ít người nhận.
Vì sao vậy?
Vì vào đời Mạt Thượng pháp, các chùa không tu theo lời dạy của Như Lai, mà tu theo lời nguyền của Ma Vương. Do đó, ở chùa Mạch nguồn thiền Thanh tịnh của Như Lai dạy không phát huy được. Người tu theo đạo của Như Lai, không làm theo lời dạy của Như Lai để vượt ra ngoài tam giới để vào chỗ vô sanh. Trái lại, họ đem mê tín dị đoan vào nơi chùa chiền để mê hoặc người khác. Do đó, những người tu trong chùa họ lo bày chuyện này, làm chuyện nọ, cốt yếu là làm sao có nhiều người đến cúng tiền cho họ là được. Còn các Ưu bà tắc, Ưu bà di, bị những người trong chùa mê hoặc nên họ cũng tin và làm theo. Hơn nữa, vào thời kỳ này, người tu theo đạo của Như Lai họ thích địa vị trong xã hội hơn, còn ý sâu mầu của đạo giải thoát họ lại không thích. Vì vậy, họ biến chùa chiền làm nơi kinh doanh để kiếm tiền.
Biết được như vậy, người tại gia quyết định phổ biến Mạch nguồn thiền bằng văn viết, vì văn viết mới len lỏi vào được nhiều lớp người không thích đến chùa.
Vì vậy, người giàu sang đọc được, người nghèo khổ đọc được, người chức trọng quyền cao đọc được, kể cả người không tin đạo Phật cũng đọc được. Nói tóm lại, dù ở đẳng cấp nào trong xã hội cũng đọc được, cộng với người ấy viết văn một cách rất dễ hiểu, ai chịu khó nghiền ngẫm chắc chắn nhận ra ý sâu mầu mà Như Lai dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa.
Sau đây là chín dòng văn chỉ thẳng Phật tánh của Như Lai dạy trên núi Linh Sơn, sau này được các vị Tổ sư Thiền tông lặp lại, người này cũng nhận ra.
Chín dòng văn ấy như sau:
– Chánh pháp nhãn tạng.
– Niết bàn tự nhiên.
– Pháp môn mầu nhiệm.
– Không viết ra văn.
– Truyền ngoài kinh điển.
– Chỉ rõ tánh Người.
– Biết được tánh Người.
– Hiểu rõ tánh Phật.
– Mới giải thoát được.

Nhờ người này, Mạch nguồn thiền Thanh tịnh của Như Lai sẽ chảy khắp nơi ở cõi Ta bà này. Số người nếm được mùi vị tuyệt diệu của Mạch nguồn thiền Thanh tịnh không thể nào tính hết được, cũng có thể nói, nhờ người này mà những người ở thời kỳ ấy vượt ra ngoài sự cuốn hút của vật lý nhiều nhất từ khi Như Lai dạy pháp môn Thanh tịnh thiền này.
Ngài Ca Chiên Diên lại trình thưa hỏi tiếp:
– Kính bạch Đức Thế Tôn, Mạch nguồn Thanh tịnh thiền chảy vào những nước lớn ở phương Đông, sao các nước lớn không nhận được mà phải đợi chảy đến nước Rồng mới có người nhận, nước Rồng là nước nhỏ ở phương Nam chẳng lẽ lại có duyên lớn như vậy sao?
Đức Phật dạy:
– Này ông Ca Chiên Diên, như các ông thấy đó, giáo pháp Như Lai dạy ở cõi Ta bà này, căn bản có 3 pháp môn tu, để đáp ứng cho 5 hạng người như sau:
Một: Thiền Quán, Tưởng, dành riêng cho những người thích hiện tượng lạ.
Hai: Thiền Nghi, Tìm hay Kiếm, dành riêng cho những người thích tìm kiếm những bí ẩn trong vạn vật hay khắp trong càn khôn vũ trụ này.
Ba: Thiền Thanh tịnh, dành riêng cho những ai muốn giác ngộ giải thoát để trở về “quê hương cũ” của chính mình.

Ngoài ra, Như Lai có dạy ẩn ý cho những ai thích huyền bí trong cõi này, bằng cách niệm Mật chú. Người tu niệm Mật chú mà thực hành đúng sẽ có những hiện tượng rất kỳ đặc do biến chuyển của vật lý.
Như Lai nói rõ, những hiện tượng của vật lý chỉ dành riêng cho những người thích linh thiêng!
Như Lai có nói đến cảnh giới Đức Phật A Di Đà, cảnh giới này dành riêng cho những người ham muốn cảnh đẹp, thích đi chu du nhiều nơi, không làm mà cũng có ăn, nên Như Lai nói cảnh này. Cảnh giới này là Như Lai dạy trong ẩn ý, nếu ai hiểu ẩn ý chỗ Như Lai dạy, người đó cũng cược rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh.
Trên đây là căn bản suốt đời Như Lai dạy ở cõi Ta bà này.
Ngài Ca Chiên Diên nghe lời Đức Phật dạy, hết sức vui mừng đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra.

(Trích trong quyển “Khai thị Thiền tông” – Tác giả Nguyễn Nhân)