Tin nổi bật

Lục Tổ Huệ Năng công bố Huyền ký của Đức Phật lần thứ nhất

ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG LÀ VỊ DUY NHẤT ĐƯỢC ĐỨC PHẬT HUYỀN KÝ CHO PHÉP ÔNG CÔNG BỐ HUYỀN KÝ NÀY LẦN THỨ NHẤT.

CHÚNG TÔI XIN TRÌNH BÀY BUỔI LỄ CÔNG BỐ HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT MÀ ĐỨC LỤC TỔ HUỆ NĂNG CHO CÔNG BỐ LẦN THỨ NHẤT NHƯ SAU:

Đúng 8 giờ sáng ngày 10 tháng 5, năm Nhâm Tý, niên hiệu Thái Cực Diên Hòa, nhằm ngày 25 tháng 6, năm 712 DL. Đức Lục Tổ Huệ Năng lên bục cao trân trọng nói:

– Thưa Ngài Bộ trưởng Văn hóa Tiết Giản, đại diện Đức vua Anh minh Võ Tắc Thiên.

– Thưa Ngài Tỉnh Trưởng, tỉnh Quảng Châu, Lâm Trọng Khánh.

– Thưa Ngài Huyện Trưởng, huyện Tân Châu, Châu Thành Quận.

– Cùng tất cả những vị có mặt hôm nay.

– Tôi là Lư Huệ Năng, Tổ Thiền tông đời thứ 33. Vâng lời Đức Thích Ca Văn. Hôm nay, ngày 10 tháng 5, năm Nhâm Tý, nhằm ngày 25 tháng 6, năm 712, theo Tây lịch.

– Ngày 10 tháng 01 vừa rồi, Tôi có trình thư lên Đức vua Anh minh Võ Tắc Thiên, về việc xin công bố toàn tập Huyền Ký của Đức Thích Ca Văn dạy tôi phải công bố ra.

– Đức vua Anh minh Võ Tắc Thiên có đề cử 3 vị:

1/- Bộ Trưởng Bộ Văn hóa là Ngài Tiết Giản.

2/- Tỉnh Trưởng tỉnh Quảng Châu là Ngài Lâm Trọng Khánh.

3/- Huyện Trưởng huyện Tân Châu là Ngài Châu Thành Quận.

– Trên 60 chùa xung quanh và những vị tu theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca. Số lượng người tham dự hôm nay có khoảng 700 người. Tôi xin trân trọng nói về nguồn gốc của “Mạch nguồn Thiền tông” như sau:

– Mạch nguồn Thiền tông này, Như Lai không truyền theo kinh điển thông thường, mà Đức Thế Tôn truyền theo dòng Thiền tông.

– Đầu tiên, tại hang núi Kỳ Xà Quật bên nước Ấn Độ xa xôi, Đức Thế Tôn trao cho Tổ Thiền tông đời thứ Nhất là Ngài Ma Ha Ca Diếp, các tín vật như sau để truyền theo dòng Thiền tông:

1- Bát ăn cơm và uống nước của Đức Thế Tôn.

2- Áo choàng của Đức Thế Tôn khi Ngài đi ra ngoài Thất.

3- Và tập Huyền Ký này.

– Hôm nay, tôi trân trọng công bố tập Huyền Ký của Đức Thế Tôn truyền theo dòng Thiền tông có 3 mục đích chánh như sau:

– Một là, để các vị tu theo đạo Phật biết.

– Hai là, để các người đời sau hiểu.

– Ba là, khi đến đời Mạt pháp ở tại “Đất Rồng”, có một “Long Nữ” nhận được tập Huyền Ký này, sau đó cho phổ biến khắp Năm châu. Suốt 8 tháng trời, các đệ tử của tôi chép lại được 600 tập Huyền Ký này, để trong buổi lễ hôm nay phân phát lại cho mỗi vị đại diện 1 tập.

Đức Lục Tổ nói đến đây, những vị trong Ban tổ chức lễ, phân phát cho mỗi vị 1 tập Huyền Ký. Khi các đệ tử của Đức Lục Tổ, phân phát tập Huyền Ký xong, Đức Lục Tổ nói tiếp:

– Thưa quí vị, tập Huyền Ký này, do chính Đức Phật dạy cho 15 đệ tử của Ngài và những vị cư sỹ đã đạt được “Bí mật Thanh tịnh thiền” nghe, biên chép lại và trao cho Tổ Ma Ha Ca Diếp truyền theo dòng Thiền tông.

– Vị Tổ Thiền tông đời sau cùng ở nước Ấn Độ là Ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền sang nước Trung Hoa. Tôi là người thứ 5 ở nước Trung Hoa này, đạt được Bí mật Thiền tông, nên tiếp nhận Tổ vị đời thứ 33 theo dòng Thiền tông. Sở dĩ, tôi được mọi người gọi là “Lục Tổ” là có nguyên do như sau:

– Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang nước Trung Hoa này, được mọi người gọi Ngài là “Sơ Tổ Thiền tông”. Vì vậy, Tổ Bồ Bề Đạt Ma, được nhân dân chúng ta gọi là Tổ. Do đó, Tổ Bồ Đề Đạt Ma được gọi là Tổ thứ Nhất, nên tôi được xếp vào hàng Tổ vị Thiền tông đời thứ Sáu. Trong tập Huyền Ký này, Đức Thích Ca Văn có dạy riêng tôi:

– Khi Tôi gần diệt độ, tập Huyền Ký này phải công khai công bố ra cho nhiều người cùng biết. Năm nay Tôi đã 74 tuổi, còn 1 năm nữa là Tôi tịch. Gần 1 năm qua, Tôi có cho các môn đồ của Tôi, chép ra thành 600 tập, để hôm nay phân phát cho mỗi vị 1 tập. Đồng nghĩa, pháp môn Thiền tông tuyệt mật này, hôm nay công bố ra, thì không còn là tuyệt mật nữa. Vì sao vậy?

– Vì toàn tập Huyền Ký này, nay đã được công bố ra, thì những gì bí mật trong Huyền Ký này, không còn là bí mật nữa.

– Những vị nhận được tập Huyền ký này, nếu ai có khả năng, nên biên chép lại càng nhiều càng tốt, để truyền lại cho nhiều người cùng biết cũng như hậu thế, để phá đi những mê lầm mà loài người hiểu không đúng sự thật về Nhân sinh và Vũ trụ.

Đức Lục Tổ Huệ Năng nói tiếp:

– Ông Thần Hội là đệ tử lớn của Tôi, được các huynh trưởng của nó, phân công đọc tập Huyền Ký này, để nhiều người nghe và chép lại. Hôm nay, tập Huyền Ký này chỉ có 600 quyển, nên không đủ phân phát cho quí vị. Những vị chưa nhận được tập Huyền Ký này, xin ghi danh với Ban Tổ chức, để Ban Tổ chức biết số lượng, biên chép thêm để biếu.

Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy thêm:

– Trong tập Huyền Ký này, Đức Thích Ca Văn có dạy: Khi loài người đã văn minh lên cao rồi, thì những mê tín dị đoan sẽ được xoá sạch. Nhờ vậy mà người:

A/- Giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông” không tính hết được.

B/- Đạt được “Bí mật Thiền tông” vô số.

C/- Trở về “Bể tánh thanh tịnh” nhiều nhất từ khi Đức Thế Tôn dạy pháp môn Như Lai Thanh tịnh thiền này.

– Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở phẩm 12, Đức Thích Ca Văn có dạy:

– Vào thời Mạt Thượng pháp ở tại “Đất Rồng” có một người Nữ nhận được tập Huyền Ký này, sau đó cho phổ biến khắp các Châu lục, là cũng nhờ  Đức vua Anh minh Võ Tắc Thiên cho phép Tôi công bố ra hôm nay. Nhờ vậy, vào các đời sau, người:

– Giác ngộ Yếu chỉ Thiền tông.

– Đạt được Bí mật Thiền tông.

– Được vào Phật giới. Rất nhiều.

Đức Lục Tổ Huệ Năng giải thích về công đức:

– Giúp người giác ngộ Yếu chỉ Thiền tông, là người này được 1 phần công đức.

– Giúp người đạt được Bí mật Thiền tông, là người này được công đức nhiều.

– Giúp người khác được trở về Phật giới, là người này được vô lượng công đức.

Đức Lục Tổ cám ơn Đức vua Võ Tắc Thiên:

– Tập Huyền Ký này, hôm nay đã được công bố ra, là nhờ ân đức của Đức vua Anh minh Võ Tắc Thiên cho phép Tôi công bố ra, và đề cử 3 vị đứng đầu:

– Bộ Trưởng Văn hóa Tôn giáo.

– Tỉnh trưởng Quảng Châu.

– Huyện trưởng Tân Châu.

– Tôi xin thay mặt Đức Thích Ca Văn, chân thành cám ơn Đức vua và 3 vị. Cũng từ giờ phút này, Tổ Thiền tông đời thứ 33, cũng như tất cả quí vị đây, vị nào đọc tập Huyền Ký mà:

– Nhận được tánh Phật thanh tịnh của chính mình.

– Hằng sống được với tánh Phật thanh tịnh ấy.

– Vị này được ngang bằng với các vị Tổ Thiền tông vậy.

Nhưng vì đến đời tôi làm Tổ, Tổ vị Thiền tông không còn được truyền nữa, mà những vị hiểu pháp môn Thiền tông được phân chia ra làm 3 phần:

1- Hiểu tổng quát pháp môn Thiền tông, vị này được gọi là “Giác ngộ Yếu chỉ Thiền tông”, nếu muốn cấp giấy chứng nhận, chùa Thiền tông chúng tôi cấp, để xác nhận sự hiểu biết của vị này, và được danh là “Phật tử Thiền tông” được cấp cho dây phái “Phật tử Thiền tông”.

2- Vị  nào  đọc  tập  Huyền  Ký  mà  hiểu  tất  cả những lời của Đức Phật dạy, có thơ hay kệ lưu xuất ra, từ trong tánh Phật thanh tịnh của chính người đó, ít nhất 12 câu, nói lên chỗ sâu mầu của pháp môn Thiền tông học này, nếu có yêu cầu, chùa Thiền tông Quốc Ân cấp bằng chứng nhận đạt được “Bí mật Thiền tông”, thì chùa Thiền tông Quốc Ân sẽ cấp bằng chứng nhận và hành lễ truyền “Bí mật Thiền tông”, cung cấp đầy đủ những gì mà Như Lai truyền theo dòng Thiền tông. Vị này được danh là “Phật gia Thiền tông”. Danh hiệu Phật gia Thiền tông đầu tiên tại nước Trung Hoa này là Đức vua Anh minh Võ Tắc Thiên nhận được.

3- Vị nào được cấp giấy giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông” và đạt được “Bí mật Thiền tông” mà giúp cho trên 30 người giác ngộ Yếu chỉ Thiền tông và trên 15 vị đạt được Bí mật Thiền tông, thì người này đủ tư cách phong “Thiền tông sư”, gọi tắt là “Thiền sư” nếu là tu sỹ; còn cư sỹ gọi là “Thiền tông gia”, gọi tắt là “Thiền gia”, nếu các vị này có yêu cầu.

– Đặc biệt, có 2 trường hợp như dưới đây, cũng được phong Thiền tông sư hay Thiền tông gia:

Một: Người mới được cấp Yếu chỉ Thiền tông, mà có lòng rất cao, muốn pháp môn Thiền tông học này cho nhiều người cùng biết, cũng được phong Thiền tông sư hay Thiền tông gia, để họ có đủ tư cách giúp người khác.

Hai: Người mới đọc sách Thiền tông hay tập Huyền Ký của Đức Phật, mà có lòng nhiệt huyết với pháp môn Thiền tông học này, cũng được phong Thiền tông gia mà không cần qua thứ lớp.

Đức Lục Tổ nói:

– Còn 1 năm nữa là Tôi rời bỏ thế giới nhân quả vật lý Âm Dương này. Tất cả những vị có mặt hôm nay, sau này, ai đọc tập Huyền Ký này, mà đạt 3 phần nói trên, nếu có yêu cầu cấp giấy, cấp bằng hay phong Thiền, chùa Thiền tông Quốc Ân sẽ thực hiện, mà quí vị không mất 1 đồng nào.

Đức Lục Tổ nói lời sau cùng:

– Thưa quý vị, khi tập Huyền Ký này được phân phát ra thì người:

1- Giác ngộ Yếu chỉ Thiền tông không thể tính hết được.

2- Đạt được Bí mật Thiền tông cũng rất nhiều.

3- Được phong Thiền tông sư hay Thiền tông gia cũng rất đông.

– Vì vậy, các đệ tử hãy chuẩn bị 3 phần:

– Một là cấp giấy, cấp bằng cho những người đến yêu cầu.

– Giải đáp những thắc mắc về pháp môn Thiền tông học này.

– Cũng từ hôm nay, các đệ tử tập trung biên tiếp tập Huyền Ký này, để cung cấp cho những ai cần.

– Kính thưa quí vị:

– Buổi lễ công bố tập Huyền Ký của Đức Phật, truyền theo dòng Thiền tông, đến đây xin kết thúc. Một lần nữa, Tôi xin chân thành cám ơn:

– Đức vua Anh minh Võ Tắc Thiên.

– Ngài Tiết Giản.

– Ngài Lâm Trọng Khánh.

– Ngài Châu Thành Quận.

– Đến dự buổi lễ hôm nay, trước khi quí vị ra về, chùa Thiền tông Quốc Ân chúng tôi, có thiết đải quí vị bữa cơm chay, xin quí vị vui lòng dùng với chùa Thiền tông Quốc Ân chúng tôi.

Trân trọng kính mời.

Trích quyển: “Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông” – tác giả Nguyễn Nhân.