Tin nổi bật

Lý do gì loài người bị luân hồi?

Ngài Xá Lợi Phất thưa hỏi Đức Phật:

– Kính bạch Đức Thế Tôn: Lý do gì loài Người bị luân hồi?

Đức Phật dạy:

– Loài Người bị luân hồi là nguyên do như sau: Trong Tánh của mỗi con người có đến 16 thứ: Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác, Kiến.

Trong mỗi con người có cái tánh Phật làm nhân cho sự sống; Tánh Phật này có 5 thứ:

1- Ý là chủ 4 thứ như: Thấy, Nghe, Nói, Biết.

2- Ý lúc nào cũng thấy gọi là hằng Thấy.

3- Ý lúc nào cũng nghe gọi là hằng Nghe.

4- Ý lúc nào cũng có rung động thật nhỏ, gọi là Pháp Trần, khi Ý muốn phát ra tiếng, tự nhiên có tiếng lưu xuất ra, tiếng này gọi là Pháp.

5- Ý lúc nào cũng Biết 3 thứ: Thấy, Nghe, Nói, nên gọi là hằng Tri.

Cái Ý này nó được bao trong cái vỏ bọc của điện từ Quang, nên Như Lai cũng như Mười phương chư Phật gọi là Tánh; mà cái đơn vị Tánh này nó có đầy khắp trong Phật giới; mà Phật giới không có biên giới, nên Như Lai cũng như Mười phương chư Phật gọi là trùm khắp mọi nơi. Để cho loài Người biết sự sống của con người cũng như vạn vật, nên Như Lai cũng như Mười phương chư Phật tạm gọi như sau:

1- Loài Người: có tánh Người.

2- Loài Trời: có tánh Trời.

3- Loài Thần: có tánh Thần.

4- Loài Súc Sanh: có tánh Thú.

5- Loài Cô Hồn: có tánh Hồn.

6- Loài Địa Ngục: có tánh Ngục.

Trên đây là 6 nơi có sự sống trong 1 Tam giới.

Như  Lai đã nói ở trên: Loài Người có 16 thứ, trong 16 thứ này, có cái “Tưởng” là mạnh nhất, nên tất cả loài Người sử  dụng cái Tưởng này để tưởng tượng ra như sau:

1- Tưởng tượng mình cầu xin ai đó để được giải thoát.

2- Tưởng tượng mình lạy ai đó để được họ cho mình giải thoát.

3- Tưởng tượng mình làm con hay làm tôi tớ cho ai đó để họ giúp mình giải thoát.

Nếu nói đến cái Tưởng, thì không thể nào nói hết được. Cũng vì cái Tưởng này mà con người bị luân hồi không ngày cùng.

Vì sao vậy?

  • Vì bất cứ ai sống trong qui luật Nhân quả của Vật lý Âm Dương, thì phải bị luật Nhân quả Vật lý Âm Dương cuốn hút, kéo theo dòng: Thành – Trụ – Hoại – Diệt, tức luân hồi, cũng gọi là Sanh – Lão – Bệnh – Tử.

Như lai dạy cho các ông rõ luân hồi trong  1 Tam  giới như sau:

Trong 1 Tam giới, loài Người là trung tâm:

  • Tạo phước để được hút vào các cõi cao hưởng phước.
  • Tạo ác để bị hút vào các cõi thấp để trả quả.
  • Không tạo gì hết thì ở quanh quẩn với dòng tộc để thay phiên nhau.

Ngài Xá Lợi Phất lại thưa hỏi:

– Kính bạch Đức Thế Tôn: Kính xin Đức Thế Tôn dạy thật rõ về pháp môn Giải thoát, vì trong chúng con có nhiều người chưa hiểu, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

– Các ông phải nắm cho thật vững 3 căn bản, nguyên nhân luân chuyển trong Vật lý Âm Dương như sau, thì các ông mới giải thoát được:

1- Làm phước mà cầu mong bất cứ điều gì, khi đủ duyên sẽ được Nhân quả kéo đến nơi mình muốn hưởng phước.

Các ông nên nhớ, giống như mình ở Thế gian này, khi mình làm có tiền, cũng gọi là mình có phước, muốn đi du lịch nơi nào, khi có đủ tiền là mình đến nơi đó vui chơi. Khi hết tiền, phải trở về nhà làm việc tiếp để đi chơi nơi khác.

2- Tạo ra ác đức, phải chịu quả báo khốn khổ.

3- Không tạo ra thiện hay ác, mà muốn ở quanh quẩn nơi dòng tộc, thì ở nơi đó để thay phiên nhau cũng trả Nhân quả trong dòng tộc.

Trên đây là 3 căn bản Nhân quả nơi Vật lý Âm Dương của Thế giới này.

Trong các ông ai muốn giải thoát, thì phải biết công thức của nó, công thức này có 2 phần như sau:

1- Đừng dính mắc bất cứ thứ gì trong Vật lý Âm Dương này.

2- Phải biết tạo ra công đức.

Tạo ra công đức để làm chi?

– Công đức chính là “vật tư” để tạo ra “Ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh” để người giải thoát ở, cũng từ Ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh này, định hình ra 1 vị Phật lớn hay nhỏ là do công đức của người đó tạo ra ở nơi Thế giới loài Người.

Trích quyển “Đức Phật dạy tu Thiền tông và công thức Giải thoát” – tác giả Nguyễn Nhân