Tin nổi bật

Muốn nhập thai bố mẹ cùng tu Thiền tông?

Anh T.X.T cư ngụ tại Nam Định, có câu hỏi Trưởng ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu:

Câu 1: Hai vợ chồng cùng tu tập theo Thiền Tông, lực của Thiền Tông thì cực Dương, nếu muốn có con, thân Trung Ấm muốn nhập thai, liệu có ảnh hưởng gì không ạ?

Câu 2: Muốn thoát Luân Hồi trước tiên phải nhận về Phật Tánh của chính mình, tạo Công Đức, và dừng gây nghiệp, xin Thầy chỉ rõ dừng gây nghiệp có nghĩa là như thế nào, và cho ví dụ cụ thể trong cuộc sống hằng ngày ạ?

Câu 3: Người tu tập Thiền tông mà đúng, thì sau khi dừng hoặc giảm tạo nghiệp mới, nghiệp cũ đến với mình nhanh hơn đúng không ạ? Và nghiệp mới tạo ra cũng đến rất nhanh?

Câu 4: Nói tu Thanh tịnh thiền, để cho tâm được thanh tịnh tự nhiên, nhưng trong thực tế, khi tu tập tâm mình không thanh tịnh ngay được mà thậm chí nó còn loạn và khởi nhiều hơn đúng không ạ?

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU ĐÁP:

Câu 1: Hai vợ chồng đều tu Thiền tông mà muốn có con, thì Trung Ấm Thân vào làm con của đội vợ chồng này, nó phải có “lực  Dương”, mới vào làm con được.

Câu 2: Muốn thoát luân hồi để trở về Phật giới, duy nhất phải làm có 2 việc:

Một: Phải nhận ra Phật tánh thanh tịnh của chính mình.

Hai: Phải tạo ra công đức.

Nghiệp phải hiểu như sau:

1/- Nghiệp phước Dương, được vãng sanh đến nước Tịnh Độ hay các cõi Trời hưởng. Khi hưởng xong mới trở lại làm người.

2/- Nghiệp phước Âm, được làm người giàu sang ở thế giới loài Người, hay thế giới loài Thần.

3/- Còn việc làm hằng ngày gọi là nghiệp làm người.

Khi làm người mà tạo công đức nhiều. Nghiệp làm người này, khi mình trở về Phật giới, nghiệp này nó tự tan mất. Cái vỏ bọc tánh người của mình cấu tạo bằng điện từ Âm Dương, nó tan ra và hòa nhập vào điện từ Âm Dương của trái đất.

Câu 3: Người tu tập Thiền tông mà tu thật đúng, dù có tạo ra công đức, thì 2 nghiệp Thiện và Ác này không chuyển được.

Tuy nhiên, muốn trở về Phật giới, phải được truyền Bí mật Thiền tông mới hiểu rõ được.

Câu 4: Câu số 4 này, hiểu Thanh tịnh thiền sai đến 100%. Nên tìm sách Thiền tông đọc kỹ lại.

Vì sao vậy?

– Vì người trả lời Thiền tông, chỉ trợ giúp, chớ không thay thế người tu Thiền tông được.

Chỉ gợi ý: Ai bảo mình tu mà bị loạn!?

Mong cố gắng.

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.