Tin nổi bật

Nếu tôi lỡ vắng mặt vào ngày Truyền Thiền tông?

Kính chào Trưởng ban quản trị chùa thiền tông Tân Diệu,

Con là H.T.L ở Biên Hòa, Đồng Nai. Con có 3 câu hỏi nhờ ban quản trị trả lời để con được rõ hơn:

Câu hỏi 1: Vì một lý do như gia đình người đó có đám cưới hay đám tang đúng vào ngày lễ truyền thiền. Mà người được truyền bí mật thiền tông không đến tham dự được buổi lễ. Nhờ người khác đến tham dự dùm. Như vậy người này có được Mười phương Chư Phật chứng minh không?

Châu hỏi 2: Người đã được truyền bí mật thiền tông rồi. Có phải lúc nào cũng được 1 vị phật theo sau và giúp  đỡ không. Để tránh cho người này rơi vào con đường sai?

 Câu hỏi 3:

Câu này có 3 ý:

Ý 1/- Người được truyền bí mật thiền tông rồi họ luôn cố gắng hết sức mình sống với tánh phật thanh tịnh của chính mình.

Ý 2/- Nhưng cả  đời này họ không được rơi vào trung tâm vận vận hành của  luân hồi.

Ý 3/- Như vậy người này sau khi lâm chung họ có được một  vị phật nào đến trợ giúp hay không?

 Chân thành cảm ơn.

Hoàng Trung Lập – Biên Hòa, Đồng Nai.

*****

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU:

ĐÁP CÂU HỎI 1:

– Chỉ được 1 vị Phật trợ giúp thôi.

– Còn Mười phương chư Phật không chứng minh; mà Mười phương chư Phật chỉ chứng minh có 2 trường hợp như sau:

1/- Công bố Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông.

2/- Truyền Thiền tông công khai đầu tiên.

ĐÁP CÂU HỎI 2:

– Đúng vậy, người được truyền Bí mật Thiền tông có 1 vị Phật theo trợ giúp.

– Nhưng nếu người này làm sai, thì vị Phật không chỉnh cho người này đi đúng được.

Vì sao vậy?

– Vì người tu theo pháp môn Thiền tông là để giải thoát, mà làm sai, đồng nghĩa, người này còn muốn luân hồi nữa, thì Đức Phật làm sao giúp được.

 ĐÁP CÂU HỎI 3:

     ĐÁP Ý 1: Tu Thiền tông mà cố gắng hết sức sống với tánh Thanh tịnh của chính mình là sai 100%.  Nên tìm đọc kỹ về pháp môn Thiền tông lại.

     ĐÁP Ý 2: Tu Thiền tông mà muốn rơi vào Trung tâm vận hành luân hồi, thì sai đến 200%. Cũng tìm học Thiền tông lại.

     ĐÁP Ý 3: Người khi lâm chung, có 1 vị Phật đến rước thì mình phải ở 3 trường hợp như sau:

     – Một: Có công đức vô lượng: Vị Phật đã theo sát mình từ khi mình được truyền Bí mật Thiền tông. Vị Phật này, đứng đón mình bên đầu cửa Hải Triều Dương bên Phật giới, cùng với mình xem khối công đức của mình định hình ra một “Ngôi nhà pháp thân thanh tịnh” và hướng dẫn tánh Phật của mình ẩn vào “Ngôi nhà pháp thanh thanh tịnh” này, để được “sanh ra” một “Kim Thân Phật”, hướng dẫn Kim Thân Phật này làm việc đúng với số công đức mà Kim Thân Phật đã tạo ra nơi thế giới loài Người.

     – Hai: Có công đức và phước đức bằng nhau mà tánh Phật quyết chí trở về Phật giới: Vị Phật đã theo sát mình từ khi mình được truyền Bí mật Thiền tông. Vị Phật này, đứng đón mình bên đầu cửa Hải Triều Dương bên Phật giới, thấy tánh Phật quyết chí trở về Phật giới. Nên vị Phật này, cho tánh Phật của mình tạm mượn số công đức thiếu. Nhờ vậy, tánh Phật của mình đủ công trở về Phật giới.

     – Ba: Công đức – Phước đức – Ác đức, bằng nhau mà tánh Phật cũng quyết chí muốn về Phật giới:

* Ở giai đoạn này, vị Phật đã theo sát mình từ khi mình được truyền Bí mật Thiền tông, vị Phật này không giúp mình được.

Vì sao?

– Vì thế lực nghiệp Ác đức không vị Phật nào dám xen vào, mà phải tự người đó giải quyết.

Giải quyết bằng cách nào?

– Khi vị này được truyền Bí mật Thiền tông, ở câu 25 đáp án có dạy rất rõ: Người này phải sử dụng diệu thuật “Nhất tự thiền” để vượt qua trở về Phật giới.

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.