Tin nổi bật

Ngã chấp quá lớn, đồng hành Ma Vương!

Thiền gia Ngọc Lâm, sanh năm 1955, cư ngụ tại Chợ Lớn, TP.HCM có hỏi:

– Người tu theo pháp môn Thiền tông, khi họ nhận được tánh Phật thanh tịnh của họ, họ không cần cấp giấy Yếu chỉ Thiền tông hay truyền Bí mật Thiền tông, người này tự họ vào Phật giới, không biết người này có vào được không?

Trưởng ban trả lời:

– Người này chắc chắn không vào được. Vì sao vậy? Vì người này bị 3 cái lỗi:

Một: Không tôn trọng pháp môn Giải thoát của Đức Phật dạy. Tức khinh chê lời của Như Lai và các vị Tổ sư thiền. Không cần hệ thống Thiền tông.

Hai: Người này mang cái Ngã chấp quá lớn. Cho mình là người đủ sức vượt Hải Triều Dương để về Phật giới.

Ba: Người muốn trở về Phật giới phải có một vị Phật theo sát và giúp đỡ mình, thì mình mới mong trở về được.

Trưởng ban nói rõ thêm:

– Người được truyền Bí mật Thiền tông, tức được Đức Phật phân thân chứng minh, nhưng chỉ có 5% được vào Phật giới thôi. Thử hỏi, người không cần cấp giấy chứng nhận và truyền Bí mật Thiền tông thì đâu có vị Phật nào theo sát họ mà họ biết đường vào Phật giới.

Đức Phật có dạy:

– Người bắt đầu tu theo pháp môn Thiền tông, tức khắc có Ma Vương bám theo người này liền. Ma Vương sử dụng điện từ Âm Dương biến ra những thứ như:

1- Hào quang gá vào mắt người này.

2- Hiện ra những hình Phật và Bồ Tát để nói chuyện với người này.

3- Đưa cái ảo thấy của người này vượt ra ngoài Tam giới. V.v…

Để giúp những người thật sự muốn giải thoát, nên Như Lai có dạy trong kinh Kim Cang:

– Ở thế giới này, nhìn thấy bất cứ hình bóng gì đều là giả dối cả. Vì sao vậy? Vì những hình bóng nơi thế giới này, là hình bóng cấu tạo bằng điện từ Âm Dương, do các vị Thần biến hiện ra để làm 2 việc:

Một là, dụ những người ham mê linh thiêng huyền bí đến cầu xin, lạy và làm con của Ma Vương.

Hai là, dụ những người tu ham chứng đắc.

Hai phần này là việc làm của những vị Thần, mà Như Lai gọi là Ma Vương. Nên người tu muốn giải thoát phải triệt để nghe lời của Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang.

Đức Phật thường nhắc đi nhắc lại cuộc đời của Ngài:

– Như Lai là một vị Phật có nhiệm vụ giáo hóa pháp môn Thiền tông học này, mà còn phải nhờ Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký và dạy Như Lai đường về Phật giới. Còn các đời sau, người nào nói tự mình vào được Phật giới, thì người này Ngã chấp quá lớn, không tiếp xúc với người này. Nếu ai cố ý tiếp xúc thì Như Lai cũng không cho.

 

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.