Tin nổi bật

Người ơi! Hãy tỉnh, Giác!

Thưa quý độc giả và Phật tử gần xa,

Vừa qua, Ban quản trị Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu có nhận được lá thư của Phật tử Nguyễn Văn Hạnh, sinh năm 1972. Cư ngụ thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Phật tử mong muốn chia sẻ tâm tư cũng như sự giác ngộ về đạo Phật của mình cho nhiều người cùng biết. Mong mọi người cùng đồng cảm và chia sẻ.

Bài kệ như sau:

 NGƯỜI ƠI! HÃY TỈNH, GIÁC!

Cúi đầu Đảnh lễ Đức Thế Tôn!
Chỉ cho nhân loại rõ ngọn nguồn
“Huyền kí” Ngài trao cho hậu thế
Để tới hôm nay nở “Nụ Thiền”.

Tam giới vô an, vẫn đảo điên
Âm dương vật lí vẫn quay liền
Xoay vòng, luân chuyển, tạo hình tướng
Hợp tan, tan hợp lại ưu, phiền.

Vi trần –  nguyên tử vẫn chịu luôn
Sức hút âm dương cứ xoay tròn
Âm dương vạn vật  bị cuốn hút
Sắc tướng tạo ra, rõ ngọn nguồn.

Mênh mông vũ trụ có khác chi
Cuốn hút Âm dương chẳng khác gì
Lỗ đen hút mạnh “Âm dương đấy!”
Hành tinh sanh sản tại nơi này.

Sự sống ở trên thế gian đây
Âm dương va chạm nảy thêm mầm
Sinh sôi nảy nở rồi bị hoại
Cuốn hút Âm dương chẳng hề sai.

Hành tinh đang sống nào ai hay!
Cứ thế vậy nên phá đêm ngày
Mấy tỷ năm sau không còn nữa
Không chốn nương thân, khổ thêm dài!

Quy luật nhân quả có ai hay?
Âm dương vật lí tạo đêm ngày
Sáng nắng, chiều mưa đời vẫn thế
Vay rồi phải trả, trả lại vay.

Không sợ  ”nhân quả” thật là gay !
Phước đến huênh hoang chén cả ngày
Say sưa, tửu sắc ngày quên tối
Hết phước trần gian bị đoạ đày!

Người không hiểu “Đạo” là người ngây
Thế nên mê muội dễ tin “Thầy”
“Thầy” bảo đưa tiền “Ta” ban phước
Phước chẳng thấy đâu, chỉ thêm sầu.

Vì danh, hám  lợi mà lấn sâu
Không rõ thậm sâu “Đạo nhiệm mầu”
Vẫn tự xưng mình là Tôn giả
Hết kiếp trần gian “ở dưới cầu”!

Lời dạy Như Lai thật nhiệm mầu
Quy luật nhân quả phải tin sâu
Muốn hưởng phước dương thì nên nhớ
Tu, Hành, làm phước, lạy, xin, cầu.

Sống nơi Tam giới chớ ở lâu!
Nhà lửa vô an, phải quay đầu
Dính thêm vật lí càng thêm nặng
Biết đến bao giờ hết khổ đau.

Người khôn, trí tỏ khỏi mong, cầu
Tâm Tánh thanh tịnh là ngọc châu
Biết tạo công đức rời nhà lửa
Về chốn Quê xưa thật nhiệm mầu.

Lời dạy Đức Phật rất cao sâu
Tỷ đời, triệu kiếp khó tìm cầu
Hoa Thiền đã nở nơi Linh Thứu
Tân Diệu “khai Thiền” – hết bể dâu!

Huyền kí Đức Phật tới năm châu
Ánh sáng rọi khắp quả địa cầu
Khai tâm, điểm đạo cho hậu thế
Hiểu rõ lí chân, nghĩa nhiệm mầu.

—Hết—

Nguyễn Văn Hạnh – Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.