Tin nổi bật

Nhất Nhân thành đạo, Cửu Huyền thăng

Đôi lời nhắc nhở người lớn tuổi:     

Thứ nhất: Chỉ còn một thời gian ngắn nữa, quí vị sẽ lìa bỏ tất cả để đi theo nghiệp quả của chính mình đã tạo ra!

Quí vị biết rồi đó, Đức Phật dạy:

Một khi mất thân người rồi, khó trở lại làm người được!

Hôm nay, qúi vị may mắn đọc được quyển sách nhỏ này, những ngôn từ viết trong sách, chúng tôi đã lấy từ trong “cốt tủy thẩm sâu” của các kinh điển Đại thừa, như: kinh Kim Cang, Diệu Pháp Liên Hoa, Thủ Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Bát Nhã Tâm kinh, v.v… Có thể nói, chúng tôi “vắt lấy hết cốt tủy” của các kinh cao quý mà Như Lai đã dạy trong suốt 49 năm. Đây, cũng có thể nói sách này thuộc về hàng “Pháp Bảo” nếu chùa nào có; còn ở trong nhà nào có được gọi là có “Gia Bảo”. Sách tuyệt qúi này, quí vị không tìm thấy bất cứ nơi đâu trên thế giới này. Vì vậy, nếu quí vị may mắn có được, nên gìn giữ qua nhiều đời để làm lợi ích cho nhiều thế hệ sau.

Chúng tôi cũng xin lưu ý quí vị về các quyển sách viết vể Thiền tông học tuyệt quí này như sau:

1- Sách viết về Thiền tông học này, là chúng tôi sưu tầm, biên soạn và viết ra theo “Dòng chảy của mạch nguồn Thiền tông”, mà Như Lai đã truyền riêng cho quí vị Tổ sư Thiền tông, nên sách này được gọi là “Giáo ngoại biệt truyền”, tức truyền ngoài kinh điển thông thường. Vì vậy, quí vị không tìm thấy bất cứ nơi đâu là vậy.

2- Ai có trung duyên, trung phúc, sẽ giác ngộ được “Yếu chỉ Thiền tông”.

3- Ai có đại duyên, đại phúc, sẽ đạt được “Bí mật Thiền tông”.

4- Ai có siêu đại duyên, siêu đại phúc, sẽ được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”.

Nếu qúy vị không có duyên đọc các quyển sách viết về Thiền tông học này, nên xếp lại và cất kỹ để lưu truyền lại cho con cháu. Biết đâu, trong các hàng con cháu qúy vị có người nào lãnh hội được pháp môn Thiền tông học này? Nếu trong dòng tộc của qúy vị có ai lãnh hội được Thiền tông học này, có nghĩa là gia tộc của qúy vị nhận được lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là“Nhất nhân thành đạo Cửu huyền thăng!”

Thành đạo theo Thiền tông học là được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”. Khi người thân của quí vị được Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh rồi, thì quí vị có công đức rất lớn đó; nhờ công đức tích lũy này mà quí vị có cơ may đạt được “Bí mật Thiền tông”. hay ích ra cũng giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”. Nhờ vậy mới giải thoát được, tức thăng lên được.

Thứ hai: Tất cả sách viết về Thiền tông học là chỉ thẳng đến tánh Phật của mỗi người, không phải thời nào cũng có người viết. Ai viết ra sách Thiền tông học mà  giải nghĩa thật rõ ràng, người đó mới đem lại sự lợi ích lớn cho người đọc được, được gọi là “đứa con chân chính” của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy!

Trích quyển “Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn Giải thoát” – tác giả Nguyễn Nhân.