Tin nổi bật

Phật Cổ Nhiên Đăng phân thân vào Tam Giới như thế nào?

Nick facebook Hoang Em Nguyen có thắc mắc muốn hỏi Ban quản trị Tổ đình chùa Thiền tông Tân Diệu:

Đức Phật Cổ Nhiên Đăng phân thân vào thế giới loài người, không thể sử dụng Điện Từ Quang nhiều được. Nếu sử dụng Điện Từ Quang nhiều, sẽ rất nguy cho Tam Giới, vì vậy Đức Phật Cổ Nhiên Đăng phải sử dụng Điện Từ Quang rất ít, nhưng không thể ở lâu được. Vậy tại sao Đức Phật Cổ Nhiên Đăng lại đến cõi Trời Đâu Suất Đà, để dạy cho Thái Tử Thường Hộ Minh, mà cõi Trời Đâu Suất Đà cũng nằm trong Tam Giới? Vậy lúc đó, Đức Phật Cổ Nhiên Đăng, đến dạy cho Thái Tử Thường Hộ Minh, có sử dụng Điện Từ Quang nhiều không? Sao không thấy nguy hại cho Tam Giới?

Lúc Đức Phật còn làm người, thì Đức Phật Cổ Nhiên Đăng chỉ đến trong giấc mơ nên dạy ngắn gọn cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì sử dụng Điện Từ Quang rất ít. Còn ở cõi Trời Đâu Suất Đà thì ngày nào Đức Phật Cổ Nhiên Đăng cũng tới dạy cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, dạy tới khi nào học xong mới thôi. Vậy lúc đó, Đức Phật Cổ Nhiên Đăng phải sử dụng Điện Từ Quang nhiều lắm có phải không ạ?

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU ĐÁP:

Nick facebook Hoang Em Nguyen:

Phải hiểu: Trong Càn không vũ trụ có 2 nơi:

Một là Phật giới:

 • Nơi Tánh Phật và Chư Phật sống.
 • Không gian Phật giới toàn là điện từ Quang.
 • Vì vậy, không có luân hồi.

Hai là Tam giới:

 • Chia ra làm 4 vùng khác nhau:
 • Vùng 1: Có 6 hành tinh cấu tạo bằng Tứ đại.
 • Vùng 2: Có 11 hành tinh cấu tạo bằng điện từ Âm Dương có 5 màu sắc.
 • Vùng 3: Có 17 hành tinh cấu tạo bằng điện từ Âm Dương có 12 màu sắc.
 • Vùng 4: Có 11 hành tinh cấu tạo bằng điện từ Âm Dương không màu sắc.
 • Tất cả không gian trong 1 Tam giới, đều là do điện từ Âm Dương bao bọc cuốn hút và kéo đi.

* Điện từ Âm Dương là thứ tạo ra Luân hồi.

– Vì vậy: Trời, Tiên, Thần, Người, Ngạ Quỷ, Súc sanh, Địa ngục hay Thực vật, loài nào cũng phải nằm trong qui luật cuốn hút của điện từ Âm Dương này cả.

* Còn loài người là nơi tạo ra Nhân quả:

Vì sao vậy?

– Vì con người có cái Tưởng, Tham, Ham muốn và Hành động nên tạo ra Nhân quả.

– Con người và muôn loài sống trong điện từ Âm Dương nên bị nó cuốn hút và kéo đi.

* Chư Phật ở Phật giới:

* Có một việc làm duy nhất là:

– Giúp con người thoát ra ngoài qui luật cuốn hút Vật lý của điện từ Âm Dương.

– Nên phải phân thân giúp con người, nếu người nào thật sự ham muốn mãnh liệt trở về Phật giới.

* Hoang Em Nguyen phải hiểu rằng:

 • Đức Phật là vị Toàn năng Toàn giác.
 • Đức Phật sử dụng:

1/- Các Tánh của Ngài:

2/- Toàn năng và Toàn giác của Ngài.

Để định hình ra một thân: Trời, Tiên, Thần, Người, Ngạ quỷ, hay Súc sanh, giống y như loài đó. Đức Phật gọi là “Phân thân, Ứng thân hay Hóa thân”.

Cái thân Ứng hay Hóa này là “công cụ” của Đức Phật để giúp cho loài nào đó muốn trở về Phật giới. Trong đó có loài Người và loài Trời mà Hoang Em Nguyen hỏi.

Nhờ vậy, mà Đức Phật vào thế giới loài nào, thì thế giới loài đó không sao cả.

BAN QUẢN TRỊ TỔ ĐÌNH CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.