Tin nổi bật

Phật gia Thiền tông đề nghị đăng lên thientong.com về sự thật Nguyễn Đức Tịnh

Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa,

Vào ngày 01-05-2020 vừa qua, Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu có nhận được lá thư gửi về email của chùa từ Phật gia Nguyễn Tùng Dương, ở Ba Vì Hà Nội.

Trong thư, Phật gia ngõ ý muốn xin trang thientong.com của chùa Thiền tông Tân Diệu, công khai đăng video của Phật gia tự làm, mong muốn chia sẻ sự thật về Nguyễn Đức Tịnh cho nhiều người cùng biết.

Sau đây, Ban quản trị xin được trích đăng video này cho quý Phật tử và độc giả gần xa được rõ: