Tin nổi bật

Phối cảnh chùa Thiền tông Tân Diệu dự kiến xây dựng mở rộng

Chùa Thiền Tông Tân Diệu, tọa lạc tại 273 ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam. Chùa chuyên phổ biến  duy nhất về pháp môn Thiền tông, giúp con người Giác ngộ và Giải thoát.

Chùa còn có tên gọi khác là Chùa Thơ vì chùa khắc toàn những bảng đá ghi lại những bài thơ, kệ của Đức Phật, của các vị Tổ sư Thiền tông và những vị ngộ Thiền trong và ngoài nước, v.v…

* Các công trình chùa hiện đã được xây dựng như:

– Chánh điện Thiền tông – Tu theo Thiền tông cốt để thành Phật.

– Điện thờ Tổ sư Thiền tông như Tổ Bồ Đề Đạt Ma, tổ Huệ Năng, Tổ Trần Nhân Tông, Sơ Tổ chùa Thiền tông Tân Diệu – Tỳ kheo Ni Đức Thảo, v.v…

– Thiền tông Phật đài, cửa lên Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát.

– Tôn tượng Đức Phật nhập Niết Bàn tại rừng SaLa.

– Thiền tông Thất: nêu rõ Lục Diệu Pháp Môn mà Đức Phật đã dạy.

– Tôn Tượng Đức Phật độ 5 anh em Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu dưới sự chứng minh của vị Thần Kim Cang.

– Phù điêu và kệ ngộ Thiền của Tam Tổ Trúc Lâm Yên Tử; phù điêu và kệ Huyền ký của Sư bà Tỳ Kheo Ni Đức Thảo, v.v…

– Các bảng đá ghi lại lời dạy của Đức Phật nơi Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh; Đức Phật dạy tu Thiền tông; Đức Phật dạy vượt cửa Hải Triều Dương; Huyền ký của Đức Phật về dòng chảy mạch nguồn Thiền tông, v.v…

– Các bảng đá ghi lại Kệ ngộ Thiền của Bồ Tát Thường Hộ Minh trình Đức Phật Cổ Nhiên Đăng; bài kệ của 36 vị Tổ sư Thiền tông; các bài kệ của những vị ngộ Thiền trong và ngoài nước, v.v…

* Các công trình chùa dự kiến sẽ được xây dựng vào năm 2017:

– Trùng tu tháp của Sơ Tổ chùa Tân Diệu – Tỳ kheo Ni Đức Thảo: ngọn tháp cao 3 tầng, chiều cao khoảng 9 mét. Đỉnh tháp có biểu tượng của Thiền tông.

– Dãy tường mái ngói gồm các bảng đá ghi lại: 60 phần tuyệt mật của Đức Phật để lại cho hậu thế.

– Dãy  nhà gồm 10 thất dành cho những vị Thiền gia, Phật gia nghỉ ngơi và trông nôm chùa, cũng như cho những vị Phật tử ở xa đến viếng chùa mà muốn ở lại nghỉ ngơi.

– Nhà chiếu phim bản đồ Tam Giới.

– Bảo tháp 10 tầng.

– Và còn nhiều hạn mục công trình phụ khác nữa, v.v…

Dưới đây là hình ảnh mô phỏng các công trình dự kiến sẽ xây dựng:

Ảnh 1

Dãy tường mái ngói, chiều rộng 4m, ghi lại  lời dạy 60 phần tuyệt mật của Đức Phật.

 

Ảnh 2

Phối cảnh Tháp Sư Bà, bảo tháp, nhà chiếu phim Tam Giới và dãy Thiền tông Thất

 

Ảnh3

Tháp Sư Bà Đức Thảo: cao 3 tầng, chiều cao 9 mét. Biểu tượng Thiền tông trên đỉnh tháp.

 

Ảnh4

Mặt bằng xây dựng

BAN QUẢN TRỊ CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU.