Tin nổi bật

Sách Trắng Thiền tông và Cuộc đời Đức Phật

Thưa quí độc giả và Phật tử,

Quyển: “Sách Trắng Thiền tông và Cuộc Đời của Đức Phật”, đúng như tên gọi, đây là quyển sách nói trắng ra những gì là cao tột của đạo Phật – là đạo mà được các nhà trí thức đánh giá là đạo Khoa học và trí tuệ. Sách được nhà sưu tầm và nghiên cứu Thiền học – Thiền gia, soạn giả Nguyễn Nhân biên soạn và viết lại.

Nội dung quyển sách trắng này nói rất rõ như:

  1. Phật giới là gì và ở đâu?
  2. Tam giới là sao và có những gì trong đó?
  3. Cõi Trời Vô Sắc có hình tướng không?
  4. Cõi Trời Hữu Sắc và Tịnh Độ ở đâu?
  5. Cõi Trời Dục Giới gồm những gì?
  6. Địa Cầu chứa gì trong đó?
  7. Đức Phật kể lại cuộc đời luân hồi và sau cùng là thành Phật của chính Ngài
  8. Đức Phật trả lời các câu hỏi cho các môn đồ của Ngài
  9. Đức Phật dạy những lời sau cùng.

Có thể nói, “nhiệm vụ” của quyển sách trắng này là vén “bức màn bí ẩn” của đạo Phật sau 2.562 năm. Cũng như trả lại những gì là tinh hoa và cao quý của đạo Giác Ngộ, mà ngày nay dường như đã bị một số kẻ lợi dụng đã gieo rắc mê tín và đem thần quyền vào đạo này.

Ngoài ra, quyển sách là món quà dành cho những nhà trí thức, nhà nghiên cứu khoa học, hoặc những người có đầu óc khoa học, không mê tín, không ham thần quyền và mê thần linh, những người thích học hỏi những gì là chân thật nơi thế giới này, v.v…

Hơn thế nữa, quyển sách giúp cho những Phật tử chân chính biết rõ đâu là sự thật, đâu là sự giả dối và biến tướng nơi thế giới này. Để họ không còn bị lợi dụng và bị nhà trí thức chê là “tu mù” nữa …

Sau đây là nội dung Đĩa “Sách Trắng Thiền tông và Cuộc Đời Đức Phật” dành cho những người không có thời giờ đọc sách hoặc những người lớn tuổi mắt kém có thể tiếp cận được những gì là tinh hoa của đạo Phật. Mời quí độc giả và Phật tử đón nghe:

Nghe toàn bộ ở đây: