Tin nổi bật

Sách

SÁCH VIẾT CHO NGƯỜI ĐỌC MUỐN GIÁC NGỘ VÀ GIẢI THOÁT:

1- Muốn Giác Ngộ, xin mời đọc quyển:
– Tu theo pháp môn nào của đạo Phật dễ giác ngộ.
2- Muốn Giải Thoát, xin mời đọc quyển:
– Hành đúng lời dạy của Đức Phật chắc chắn được giải thoát.
– Khai thị Thiền tông.
– Đức Phật dạy tu Thiền tông.
3- Muốn biết dòng chảy của Mạch nguồn Thiền tông, xin mời đọc quyển:
– Huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền.
4- Muốn biết các vị Tổ sư Thiền tông tu và ngộ đạo như thế nào, xin mời đọc quyển:
– Cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư Thiền tông: Ấn Độ – Trung Hoa – Việt Nam.
5- Muốn rõ thông tất cả những lời dạy của Đức Phật, xin mời đọc 2 quyển:
A- Những câu hỏi Thiền tông quyển một.
B- Những câu hỏi Thiền tông quyển hai.
6- Muốn biết cấu trúc Càn khôn vũ trụ, Tam giới, qui luật luân hồi nơi trất đất cũng như những lời dạy sau cùng của Đức Phật truyền riêng theo dòng Thanh Tịnh thiền thì mời đọc quyển:
– Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông.
7- Muốn xem những đoạn Video về Thiền tông, vào trang mạng http://youtube.com, sau đó gõ: “Thiền tông Tân Diệu” hoặc “thien tong tan dieu”.
* Vị nào đọc hết sách mà hiểu rõ được pháp môn Thiền tông học này, muốn xin Giấy Chứng Nhận giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”, chúng tôi xin chùa Thiền tông Tân Diệu cấp.
* Vị nào đọc hết sách mà nhận được tánh Phật của mình rõ ràng, muốn xin Giấy Chứng Nhận đạt được “Bí mật Thiền tông”, chúng tôi xin chùa Thiền tông Tân Diệu cấp.
* Vị nào đạt được 2 phần nêu trên, mà  giúp cho từ 15 người giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”, giúp cho từ 8 người trở lên đạt được “Bí mật Thiền tông”, muốn cấp Bằng Chứng Nhận đủ tư cách nói Thiền tông lại cho người khác nghe, chúng tôi xin chùa Thiền tông Tân Diệu cấp.
* Vị nào đạt được 3 phần nói trên, mà giúp cho 30 người giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”, giúp cho 15 đạt được “Bí mật Thiền tông” trở lên, muốn được danh hiệu là  “Thiền tông sư” hay “Thiền tông gia”, chúng tôi xin chùa Thiền tông Tân Diệu cấp.
Xem bìa sách trên Mạng báo Tuổi Trẻ Online -Văn Hóa – Giải Trí – Pháp môn Thiền tông Nhà Phật. Sách do Nhà Xuất bản Tôn giáo của Chính phủ ở Hà Nội xuất bản theo tiêu chuẩn ISBN:978-604-61-0193-2.
* Cung cấp sách trong và ngoài nước cô Nguyễn Thu Thảo, sanh 1966, nhà số 362, đường Lý Thái Tổ quận 3, TP.HCM. ĐT: 0918.378.551.
* Thầy hay Vị nào đại diện đứng ra mua sách từ 10 bộ trở lên được hưởng hoa hồng 20%.

Tác giả NGUYỄN NHÂN

 

1Quyển 1: Tu theo Pháp môn nào của Đạo Phật dễ Giác Ngộ

2Quyển 2: Những câu hỏi về Thiền tông 1

Nội dung Quyển 2 là những câu hỏi cao tột của những vị Phật tử, quý Thầy cũng như những vị Tiến sĩ Phật học dành tặng cho vị Trưởng Ban quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Các câu hỏi về Kinh A Di Đà; cách an trú Tâm; Bố thí Ba-La-Mật; Thọ và Tưởng; Trung Ấm Thân; nhà ngoại cảm; Nhĩ Căn Viên Thông; cách tu dụng công; cách định Tâm; cách dẹp Vọng Tưởng; cách cầu xin; ngồi thiền “Thấy” Phật Thích Ca; Mười Mục Chăn Trâu; Kiến Tánh; Bát Nhã Tâm Kinh; ý nghĩa Hương Linh, Giác Linh; Bản Lai Diện Mục, Pháp Thân Thanh Tịnh; ý nghĩa Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đặc biệt hơn là cách tiến vào cảnh giới Thanh Tịnh hay làm thế nào để nhận ra Phật Tánh của mình …

3Quyển 3: Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn Giải thoát

Nội dung Quyển 3 nói về tại sao hiện nay người Tu cũng như không Tu bị bệnh nhiều? Lý giải về cách ăn uống theo Thiền Tông để cân bằng Âm-Dương trong cơ thể; cũng như một số câu hỏi về Đức Lão Tử, Khổng Tử; chữ Vạn trong nhà Phật; hỏi về An táng; hỏi về Cúng Dường; ý nghĩa truyện Tây Du Ký; những câu hỏi gay gắt và hóc búa quyết chí đốn ngã vị Trưởng Ban; hỏi về cách hành thiền; đốn ngộ tiệm tu; lời nguyền của Ma Vương; điều kiện “tu” theo Thiền Tông. Trong đĩa cũng chỉ rõ Lộ trình vào Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh Không dụng công và Có dụng công trong Kinh Kim Cang. Đặc biệt hơn là sự chỉ dẫn “Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn được Giải thoát” …

4Quyển 4: Những câu hỏi về Thiền tông 2

Nội dung Quyển 4 là những câu hỏi rất hay được đặt cho vị Trưởng Ban như: Trí tuệ Bát Nhã Ba-La-Mật là gì? Tu Tứ Niệm Xứ là sao? Người chân tu phải là người như thế nào? “Lục Diệu Pháp môn” của Trí Khải Đại sư? Tu Tứ Thiền Bát Định? Bốn câu trong Kinh Kim Cang là gì? “Tu” theo Thiền tông tại sao không được dụng công? Ngày nay, có rất nhiều người tu nhưng sao thấy ít ai ngộ đạo? Tám cách Niệm Phật A-Di-Đà? Ngồi thiền dụng công 5 đến 7 giờ liên tục, liệu tôi có giải thoát được không? Ý nghĩa thật sự của việc Thọ Bát Quan Trai? Sao Thiền tông lại Bất lập văn tự và truyền ngoài kinh điển? Pháp môn Thiền tông ngày nay sao không ai giảng và chịu tu? …

5Quyển 5: Khai thị Thiền tông

Nội dung Quyển 5 nói về Dòng chảy của mạch nguồn Thiền tông; lời dạy sau cùng của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn; sự tích Đức Phật độ 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu; những người đọc sách giác ngộ “Yếu chỉ Thiền tông”; lời cảm ơn và phản bác của độc giả; một số câu hỏi tuyệt cao. Đặc biệt đĩa này chỉ dành cho những người thực sự muốn Giác Ngộ và Giải thoát mới xem, còn người coi trọng hiện tượng lạ nơi trần gian này không nên xem, vì đây là đĩa chỉ rõ sự tột cùng của ý sâu mầu của Đức Phật dạy nơi thế giới này. Vì chỗ đó nên Ngài mới dạy “Trong 49 năm qua, ta chưa hề nói một lời nào” …

6Quyển 6: Huyền ký của Đức Phật và những vị Ngộ thiền

Nội dung Quyển 6 nói về Bài kệ của Đức Phật nói về sự Ngộ thiền của ông Ma-Ha-Ca-Diếp; bài kệ 80 câu Đức Phật dạy những gì trong Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh; Đức Phật độ cụ ông Tu-Bạt-Đà-La (Thường Pháp Tín); bài kệ của Thiền sư Thần Tán độ thầy; Ngũ Tổ truyền Thiền tông; bài kệ 204 câu của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Đặc biệt hơn là những bài kệ Ngộ thiền của những người trong nước; người ở Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Đại Dương và Châu Phi…

7Quyển 7: Đức Phật dạy Tu Thiền tông và Công thức Giải Thoát

Nội dung Quyển 7 nói về Cuộc đời, Xuất gia, Tu hành và Dạy đạo của Thái Tử Tất-Đạt-Đa; Đức Phật dạy về 10 pháp giới; Đức Phật dạy “Tu” Thanh Tịnh Thiền; một số câu hỏi đặc biệt mà từ trước đến nay chưa ai hỏi; Đức Lục Tổ dạy ý sâu mầu của Pháp môn Thiền tông học; Đức Lục Tổ dạy việc cấp giấy chứng nhận cho người đạt “Yếu chỉ Thiền tông” và “Bí mật Thiền tông”. Đặc biệt là công thức Giải thoát mà Đức Phật dạy để vượt ra ngoài Tam Giới …

8Quyển 8: Cuộc đời & Ngộ đạo của 36 Vị Tổ sư Thiền tông Ấn Độ -Trung Hoa -Việt Nam

Nội dung Quyển 8 nói về Cuộc đời và Ngộ đạo của Những vị Tổ sư Thiền tông của Ấn Độ như Tổ Ma-Ha-Ca-Diếp, Tổ A-Nan, … Tổ Bát-Nhã-Đa-La, Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma; những vị Tổ của Trung Hoa như Tổ Huệ-Khả, Tổ Tăng-Xán, Tổ Đạo-Tín, Tổ Hoằng-Nhẫn và Tổ Huệ-Năng. Đặc biệt sau cùng là 3 vị Tổ của Việt Nam như Sơ Tổ Điều Ngự Giác Hoàng – Phật hoàng Trần Nhân Tông, Nhị Tổ Pháp Loa và Tam Tổ Huyền Quang …

9Quyển 9: Sách trắng Thiền tông

Nội dung Quyển 9 nói về việc Đức Phật dạy Tám phần tuyệt mật truyền theo dòng Thiền tông để cung cấp cho những vị Thiền tông sư và Thiền tông gia. Gồm: 1- Phật giới, 2-Tam giới, 3- Cõi trời Dục Giới, 4- Cõi trời Hữu Sắc, 5- Cõi trời Vô Sắc và nước Tịnh Độ, 6- Địa cầu ngũ thú tạp cư, 7- Cuộc đời Đức Phật bị luân hồi và thành Phật, 8- Những câu dạy tuyệt mật để lưu lại hậu thế theo dòng Thiền tông …

9Quyển 10: Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông

Nội dung 10 nói về gói Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông để các vị Tổ sư Thiền tông tiếp nối dòng Thiền, chảy qua 3 nước Ấn Độ – Trung Hoa và Việt Nam.

Tập sách huyền ký này gồm 12 chương như: Giải thích càn khôn vũ trụ, cấu trúc 1 Tam giới (tức hệ mặt trời); các hành tinh có sự sống; qui luật luân hồi nơi trái đất; hình thành một trung ấm thân; các bài văn kệ của Như Lai truyền riêng theo dòng thanh tịnh thiền; Đức Phật dạy về tập Huyền ký; những lời dạy sau cùng của Đức Phật; các vị Tổ sư Thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa – Việt Nam; nội qui – tôn chỉ – cương lĩnh của chùa Thiền tông Tân Diệu; Đức Phật dạy riêng cho vị được phong Thiền tông gia và đặc biệt là Bài kệ sám hối dành cho người lỡ khinh chê, phỉ báng hay phá pháp môn Thiền tông của Đức Phật truyền dạy … và còn rất nhiều lời dạy khác của Đức Phật, v.v…

 Quyển 11: Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước, Công thức Giải thoát …

Nội dung quyển 11 nói về Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước, tín ngưỡng trong thờ cúng, công thức giải thoát và sự thật nơi trái đất này, cũng như dạy những phần tuyệt mật của Đức Phật Thích Ca để lại cho hậu thế được truyền theo dòng Thiền tông. Ngoài ra, sách còn có bài Kinh Tiễn Phật gia Thiền tông về Phật giới rất hay và ý nghĩa. Chưa từng thấy ở bất cứ đâu …