Tin nổi bật

Sao tụng Kinh Thiền tông lại thấy bóng đen trong nhà?

Thiền gia S.V, cư ngụ tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh có hỏi Trưởng Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu như sau:

– Con của tôi tụng kinh Thiền tông một thời gian, thường hay nhìn thấy bóng đen ở trong nhà. Vậy xin hỏi những hình bóng đen ấy là gì? Có ảnh hưởng gì không?

Trưởng ban trả lời:

– Muốn trả lời câu hỏi này, trước hết phải biết rõ lời của Đức Phật dạy nơi trái đất này có 5 loài sống chung, gồm: Thần (A Tu La), Người, Ngạ Quỷ (Cô Hồn), Súc Sanh (Các loài thú) và Địa Ngục (Các loài sống trong bóng tối hang sâu). Việc làm của 5 loài này như sau:

Một là loài Thần: Loài này có nghiệp phước Âm rất lớn, có thần thông rất mạnh, nên loài này làm được 3 phần chánh:

1/- Lập ra đạo, để thỏa mãn lòng ham muốn của người.

2/- Hiện ra những hình ảnh đẹp như: Phật. Bồ Tát. A La Hán. V.v…. Nói tóm lại, loài Người ham muốn gì, thì loài Thần hiện ra được những hình ảnh mà loài Người ham muốn.

3/- Làm những hiện tượng lạ để loài Người tin tưởng mà không dám làm sai lời hứa hay làm ác của loài Người.

Hai là loài Người: Loài Người không có nghiệp phước như loài Thần, mà loài Người có cái Tưởng rất phong phú, nên làm được những việc như sau:

1/- Tưởng tượng ra Thần này Thánh kia, lập ra Đền này Miếu nọ, để lấy tiền cúng của những người tin tưởng.

2/- Chế tạo vật chất nhiều để phục vụ cho con người.

3/- Chế tạo khí cụ tinh vi để tiêu diệt con người.

V.v…

Ba là loài Ngạ Quỷ, cũng gọi là Cô Hồn hay người Âm: Loài Âm này hiện ra được hình người màu trắng hay đen, để báo cho loài Người biết là trong nhà này hay vùng này có mặt của họ.

Vì sao họ làm như vậy? Là có 2 nguyên do như sau:

Một: Nếu trong nhà nào có người tu: Cúng – Cầu – Lạy, tức tu Âm, loài Âm này họ rất thích. Vì sao vậy? Vì loài này họ rất thích ăn uống thức cúng.

Hai: Nếu trong nhà nào có người tu Thiền tông hay tụng kinh Thiền tông. Vì pháp này là cực Dương, nên người Âm không chịu nổi, nên họ phải hiện hình ra để cho con người thấy. Ý của họ muốn cho người tu hay tụng kinh Thiền tông biết, là họ không chịu nổi sức Dương của Thiền tông.

Người tu theo Thiền tông, đối với người Âm này có 2 trường hợp:

Một là, khuyên người Âm nên nghe kinh hay lời dạy của pháp môn Thiền tông để nhanh chuyển kiếp người, được giác ngộ và giải thoát.

Hai là, nếu người Âm không chịu nổi kinh hay sách Thiền tông, tự họ bỏ đi nơi khác.

Có một trường hợp tạo lực Dương nữa, khiến người Âm phải bỏ đi nơi khác nữa, đó là có các chất như sau:

1/- Xạ hương chồn già

2/- Mực tàu thứ thiệt

3/- Vàng gâm.

V.v…

Các thứ này trộn chung với nhau, tự nhiên thành lực Dương, loài Âm này cũng lánh xa.

Hiện nay, có nhiều người tu Thiền tông mà thường hay thấy hình Phật này, bóng Bồ Tát kia là có nguyên do như sau:

Vì người này tu mà sử dụng cái Tưởng của tánh Người, nên các vị Thần ở trái đất này hiện ra các hình bóng nói trên để thỏa mãn lòng ham muốn của con người.

Đức Phật có dạy:

– Người tu theo đạo của Như Lai muốn giác ngộ và giải thoát phải thực hiện đúng 2 phần như sau:

Một: Phải biết qui luật luân hồi nơi trái đất này và trong một Tam giới.

Hai: Những hình bóng nơi thế giới này đều là hư ảo do vị Thần nương vào cái Tưởng của con người mà biến hiện ra để thỏa mãn cái ham muốn của con người.

Do vậy, Đức Phật có dạy cho loài Người nơi kinh Kim Cang câu:

– Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng.

– Nhược kiến tướng, phi tướng, tức kiến Như Lai.

Và người tu theo đạo Phật cũng phải hiểu:

– Lấy sắc mà cầu ta, lấy âm thanh mà cầu ta.

– Người ấy hành đạo tà, không thấy Như Lai mà chỉ thấy Ma!

Trưởng ban nói:

– Người tu theo đạo Phật muốn giác ngộ và giải thoát, chỉ cần thực hiện 4 phần như sau:

Một: Việc làm hằng ngày phải sử dụng tánh Người, nhưng trong thanh tịnh.

Hai: Không theo chuyện linh thiêng huyền bí hay tu hành có chứng đắc. Vì chuyện linh thiêng huyền bí và dụng công tu hành bất cứ pháp môn nào nơi thế giới này, đều là thành tựu của cái bóng ảo vật lý, không phải là sự thật, nên không giải thoát được.

Ba: Cố gắng giúp người nào thật sự muốn giải thoát, để tạo công đức, nhưng phải giúp bằng cái tâm trong sáng, không vì danh hay lợi.

Bốn: Không bừa bãi nói pháp môn Thiền tông học này, nhất là chỗ đông người.

Còn chuyện thấy cảnh này hình bóng kia chỉ là phần phụ, tức không quan trọng. Khi mình thực hiện đúng lời của Đức Phật dạy và tạo được nhiều công đức, khi được về Phật giới muốn thấy gì cũng được, muốn đi đâu cũng đến.

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.