Tin nổi bật

SÁU PHÁP MÔN TU CÓ THỦ ẤN CỦA ĐẠO PHẬT

Thưa quý độc giả và Phật tử gần xa,

Đạo Phật có 6 pháp môn tu gồm:

1. Pháp môn Tiểu thừa.

2. Pháp môn Trung thừa.

3. Pháp môn Đại thừa.

4. Pháp môn Tịnh độ.

5. Pháp môn Niệm chú.

6. Pháp môn Thiền tông.

Mỗi pháp môn đều có phương pháp tu, thành tựu riêng và cách thờ của từng pháp môn đó.

Để giúp cho quý độc giả và Phật tử gần xa hiểu được các thức tu từng pháp môn sao cho đúng, mỗi pháp môn thành tựu được gì cũng như phong cách thờ của từng pháp môn là như thế nào, Ban Quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu xin chia sẻ cùng quý độc giả và Phật tử gần xa quyển “SÁU PHÁP MÔN TU CÓ THỦ ẤN CỦA ĐẠO PHẬT”. Xin được chia sẻ bên dưới:

GIỌNG NỮ đọc

 

GIỌNG NAM đọc