Tin nổi bật

Ta đang ở đâu?

Dưới đây là mười tầng bậc nhận biết của Thiền tông, chúng ta hãy cùng suy ngẫm lại xem, ta đang ở đâu?

Bậc một: Người nào nghe nói tu theo Thiền tông để nhận ra Phật tánh của chính mình, người đó, không dám ngó, không dám nhìn, cũng không muốn nghe, trề môi, nhún vai, cho việc trở về Phật tánh là chuyện hoang đường!

Đức Phật dạy:

– Người này KIẾN CHẤP ĐOẠN, vô minh che phủ dày đặc, khó trở về Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh được.

Đối với người này, Đức Phật ví như con rùa mù mà đang ở giữa biển Thái Bình Dương mà muốn tìm về bọng cây ở tận trên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn vậy!

Bậc hai: Người nào nghe nói tu theo Thiền tông để nhận ra Phật tánh của chính mình, người đó cho là viễn vong, con người khi chết đi sẽ quanh quẩn với con cháu, ở nơi mồ mả, sau này sẽ đầu thai lại làm người, chứ không đầu thai vào thứ gì khác.

Đức Phật dạy:

– Người này KIẾN CHẤP THƯỜNG, vô minh cũng quá nhiều, khó trở về Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh được. Đối với sự trở về Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh của người này, Đức Phật ví như con rùa mù mà đang ở giữa biển Đại Tây Dương mà muốn tìm bộng cây ở tận trên đỉnh núi cao nhất giữa châu Âu vậy!

Bậc ba: Người nào nghe tu theo Thiền tông để nhận ra Phật tánh của chính mình, người đó cũng nghe, cũng tìm đọc được vài trang sách, không màng đọc nữa, người này thích đề cao ông này, bà kia, thích tôn sùng người khác. Đặc biệt, người này thích những chuyện linh thiêng, những chuyện huyền bí, người này là “Tuyên truyền viên đắc lực cho A Tu La!”. Đối với sự trở về Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh của người này:

Đức Phật dạy:

– Người này như là con rùa mù đang ở giữa Ấn Độ Dương, muốn tìm bọng cây trên núi cao ở châu Phi vậy!

Bậc bốn: Người nào nghe tu theo Thiền tông để nhận ra Phật tánh của chính mình, người đó đọc được vài trang sách, không thích đọc nữa. Thích giảng giải những gì tự mình suy luận ra, không thích tìm hiểu chỗ sâu mầu của Đức Phật dạy, lại hay hướng dẫn người chung quanh nghe theo cái suy nghĩ của chính mình.

Đức Phật dạy:

   – Người này là “Lính của Ma Vương”, muốn trở về Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh của chính mình, phải trải qua vô số A Tăng Kỳ kiếp!

Bậc năm: Người nào nghe tu theo Thiền tông để nhận ra Phật tánh của chính mình, người đó cũng đọc, nhưng bị nhức đầu, chóng mặt, không chịu nổi!

Vì sao có tình trạng này?

Đức Phật dạy:

– Người này là “Đệ tử của A Tu La hoặc Quỷ Vương”. Sở dĩ có tình trạng nêu trên là vì hai lý do như sau:

1- Tuy Đức Phật đã diệt độ trên 2.550 rồi, nhưng lực định của “Như Lai Thanh Tịnh thiền” của Đức Phật vẫn còn bao trùm trên hành tinh này, vị nào viết ra sách Thiền tông mà thật đúng, sách đó tự nhiên dung nạp được Điện Từ Quang của Đức Phật, mà Như Lai đã sử dụng để đưa Ngài Xá Lợi Phất được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”. Do đó, người nào là đệ tử của những hạng trên, khi đọc sách Thiền tông, là loại sách có diệu lực đưa người xem sách đến các vị trí như sau:

A- Giác ngộ được “Yếu chỉ Thiền tông”.

B- Đạt được “Bí mật Thiền tông”.

C- Được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”.

Các hạng người nói trên không thể nào chịu nổi định lực Thanh tịnh thiền trong sách, nên bị đẩy ra.

2- A Tu La hoặc Qủi Vương không chấp nhận cho đệ tử mình đọc sách về Thiền tông học. Đa số người chịu đọc sách Thiền tông, họ dễ dàng nhận ra Phật tánh của chính họ, nếu may mắn hơn nữa, người đó sẽ được “Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh”, đương nhiên phải từ bỏ A Tu La hoặc Quỷ Vương, thì các vị này mất đi đệ tử trung thành, chẳng những mất đi các đệ tử rất trung thành mà còn mất đi rất nhiều “đứa con, đứa cháu trung thành” nữa! Vì vậy, các người là đệ tử của họ, không thể nào gần gũi với sách viết về Thiền tông học này, chứ đừng nói chi là đọc!

Để kiểm chứng:

Ai đưa cho những vị thầy bùa, thầy ngải, thầy bói, hoặc các thầy có thờ Ông này Bà nọ… Bất cứ dưới hình thức màu áo nào. Nhờ họ đọc và giải thích ý nghĩa các quyển sách viết Thiền tông học, họ không dám đọc; nếu cố nài nỉ họ đọc, không quá 10 trang sách, tức thì những hiện tượng như nói trên sẽ xãy ra, họ không thể nào chịu nổi!

Bậc sáu: Người nào nghe tu theo Thiền tông để nhận ra Phật tánh của chính mình, người đó cũng đọc, nhưng đọc không nhiều. Họ liền có ý nghĩ: Ta là bậc học cao hiểu rộng, là bậc trưởng thượng, không ai bằng; người này chấp Ngã quá lớn.

Đức Phật dạy:

– Người này muốn trở về Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh của chính mình, người đó phải trải qua luân hồi vô số kiếp như cát sông Hằng mới về được!

Bậc bảy: Người nào nghe tu theo Thiền tông để nhận ra Phật tánh của chính mình, vừa nhìn được sách viết về Thiền tông học, họ đọc hết sức chăm chỉ, tìm hiểu rõ ràng. Người này đã bước vào con đường Thiền tông học được bất thối rồi vậy.

Bậc tám: Người nào nghe tu theo Thiền tông để nhận ra Phật tánh của chính mình. Họ đọc đi đọc lại nhiều lần mà không thấy chán và nghe lòng mình rất vui. Người này đã vào được “sân” Thiền tông rồi vậy!

Bậc chín: Người nào nghe tu theo Thiền tông để nhận ra Phật tánh của chính mình: Họ đọc rất chậm rãi, bỗng nhiên xúc động, tự nhiên rơi lệ, người này đã “Mở được cửa nhà Thiền tông” rồi vậy!

Bậc mười: Người nào nghe tu theo Thiền tông để nhận ra Phật tánh của chính mình: Người đó đọc sách, tự nhiên nghe lòng rất mừng vui, còn nước mắt tự nhiên tuôn trào ra, có lời thốt lên:

– À! Chỉ có pháp môn Thiền tông học mới giác ngộ và giải thoát được! Còn các pháp môn khác chỉ là đi theo 6 nẻo luân hồi thôi! Người đó chắc chắn sẽ nhận được rõ ràng Phật tánh Thanh tịnh của chính mình trong thời gian ngắn.

Vì sao Thiền tông có mười tầng bậc như vậy?

Xin thưa, Đức Phật đã nói đi nói lại nhiền lần trong các kinh đại thừa: “Ta là Phật đã thành, còn các ông là Phật sẽ thành”.

Khi vị nào đọc sách Thiền tông học mà được hút vào, thì chắn chắn vị đó nhận được lời dạy của Đức Phật nêu trên.

(Trích quyển “Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn Giải thoát” – tác giả Nguyễn Nhân)