Tin nổi bật

Thái Nguyệt Lâm: Vô tình biến đạo Phật thành một tôn giáo chỉ biết quỳ lại, cúng bái, cầu xin

Kính gởi:

Hòa Thượng Thích Thiện Phúc – Trưởng Ban Trị Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam liên huyện Đức Hòa – Đức Huệ

Kính thưa Hòa Thượng,

  • Đạo Phật vốn là đạo giải thoát, nhưng vì căn cơ đa số người thời xưa chưa thể lãnh ngộ chơn lý giải thoát của Đức Phật Thích Ca, cho nên Đức Phật chỉ mật truyền qua các vị Tổ. Đến thời đại ngày nay, trí tuệ con người đã tiến hóa đầy đủ, khoa học ngày nay có thể giải thích được sự hình thành và cấu tạo từ vĩ mô như vũ trụ, đến vi tế như điện tử và các hạt căn bản. Điều này giúp giải thích được những mô tả về trụ của Đức Phật xưa kia theo cách nhìn của khoa học ngày nay, khiến cho mọi người càng thêm tin tưởng đạo phật và phát tâm tu hành giải thoát.
  • Ngài Nguyễn Nhân sau bao năm thực hành theo thiền tông đã nắm bắt được bí mật này, thấy được tánh Phật của mình, do đó thấy và hiểu rõ ràng kinh sách Phật theo cách nhìn của khoa học ngày nay, nên đã không quản tuổi cao sức yếu trình bày cái thấy của mình cho đại chúng, nhằm giúp cho mọi người hiểu rõ ràng hơn, yêu thích hơn, tin tưởng hơn vào con đường giải thoát của đạo Phật nếu thực hành đúng theo mật truyền của Đức Phật xưa kia.
  • Giáo Hội Phật Giáo xưa nay vốn nương chiều đại chúng, chỉ bày cách tu phước nhẹ nhàng để được hưởng phước báu nhân thiên, chớ không chỉ người cách giải thoát. Vô tình biến đạo Phật thành một tôn giáo chỉ biết quỳ lại, cúng bái, cầu xin … rồi biến tướng ra đủ thứ mê tín dị đoan. Lâu dần thành thói quen khiến mọi người không tin vào khả năng giải thoát của chính bản thân mình, đến khi nghe có người nói đến việc tu giải thoát thì bán tín, bán nghi. Vì mình làm chưa được rồi cho rằng người khác làm sao có thể làm được, rồi dị nghị, phỉ bán. Nếu như không tin thì có thể đến hỏi chuyện rõ ràng thì mới là tin thần cầu tiến. Cho nên có những người bức xúc, hồ nghi những điều Ngài Nguyễn Nhân nói, đó là do lỗi xưa nay Giáo Hội Phật Giáo không chịu giải thích tường tận, chớ không phải do Ngài Nguyễn Nhân nói sai.
  • Bản thân Ngài Nguyễn Nhân là một công dân gương mẫu, tuân hành theo luật lệ của chính phủ và giáo hội. Ở tuổi ngoài 80, Ngài Nguyễn Nhân vẫn làm việc cống hiến cho đời và cho đạo phật, đúng là tấm gương cho người đời và Phật tử noi theo. Vài lời chân thật gởi đến Hòa Thượng, mong Hòa Thượng suy xét lại, để Ngài Nguyễn Nhân có thể tiếp tục đem tinh thần giải thoát của đạo Phật đến mọi người khắp nơi trong và ngoài Nước.

Ngày 2, tháng 6 năm 2018

              Kính

Thiền sinh Thái Nguyệt Lâm, từ Úc Châu.